user icon Logga in bag-delivery icon Status för beställning credit-card icon Betala fakturan question icon Hjälp

  Pens.com
  Försäljningsvillkor

  Läs dessa försäljningsvillkor ("Villkor") noggrant. Genom att besöka eller använda domänen Pens.com eller genom att köpa produkter från oss godkänner du villkoren.

  Introduktion

  • Dessa villkor reglerar leveransen av produkter som säljs av National Pen Promotional Products Ltd ("vi" eller "oss") ("Pens.com") till dig.
  • Dessa villkor kan komma att ändras. Kontrollera denna sida då och då för att ta del av eventuella ändringar vi gjort, eftersom de är bindande för dig. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor. Dessa villkor uppdaterades senast 1 september 2023.
  • Alla beställningar som du placerar på sajten är baserade på dessa villkor och är föremål för godkännande av oss.

  Information om oss och hur du kontaktar oss

  • Vi är National Pen Promotional Products Limited och vårt varumärke är Pens.com. Vi är registrerade i Irland under företagsnummer 474116 och har vårt säte på First Floor, Building 3, Finnbair Industrial Estate, Dundalk, Co. Louth, A91 XR61. Vårt momsregistreringsnummer är 9726444O.

  Ansvar

  • Vi använder rimlig vård och skicklighet för att tillhandahålla webbplatsen. Webbplatsen tillhandahålls "som den är" och vi kan inte och garanterar inte att webbplatsen uppfyller dina krav.
  • I den utsträckning som inte är förbjuden enligt lag accepterar vi inget ansvar för något av:
  • förlust som inte kan förutses (förlust kan förutses om det var en uppenbar följd av vårt överträdelse eller om det övervägs av dig och oss vid den tidpunkt då du och vi ingick vårt avtal); och
  • förlust som uppstår när vi inte har fel eller bryter mot dessa villkor.
  • Med förbehåll för klausul 3.5 ska vi inte ha något ansvar att kompensera dig (vare sig det är i kontrakt, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad tull eller på annat sätt), annat än återbetalning som vi gör enligt dessa villkor eller på annat sätt efter vår bedömning.
  • Utan att det påverkar klausul 3.3, om du är en handelskund, ska vi inte vara ansvariga gentemot dig (vare sig det är i kontrakt, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad tull eller på annat sätt) för någon: (i) vinstförlust, affär, kontrakt, goodwill, affärsmöjligheter och andra liknande förluster, eller affärsavbrott; eller (ii) indirekt eller följdförlust, varken kommer vi att vara ansvariga gentemot dig för någon annan förlust som inte är en förutsägbar konsekvens av att vi är i överträdelse av dessa villkor eller våra juridiska skyldigheter.
  • Ingenting i dessa villkor är avsett att påverka dina juridiska rättigheter om du är en konsument, och det är inte heller avsett att utesluta eller begränsa vårt ansvar gentemot dig för bedrägeri, bedräglig felrepresentation, för dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet eller för något annat ansvar som kan inte begränsas eller uteslutas i tillämplig lag.

  Produkter och beställningsprocessen

  Bilderna på produkterna på vår webbplats är endast för illustrativa ändamål. Även om vi har gjort allt vi kan för att visa färgerna korrekt, kan vi inte garantera att en enhets visning av färgerna exakt återspeglar produkternas färg. Din produkt kan skilja sig något från bilderna. Vi säljer inte produkter som barn kan köpa och vi säljer inte medvetet våra produkter till personer som är yngre än 18 år.

  Alla varor är beroende av tillgänglighet. Vi strävar efter att ha tillräckligt med varor på lager för att kunna uppfylla alla beställningar och köp, men om vi inte har tillräckligt på lager för att leverera varorna som du har beställt och betalat för så försöker vi kontakta dig genom uppgifterna som du har lämnat till oss för att fråga dig hur du vill gå vidare. Vi kan, efter eget gottfinnande, behandla varje del av ordern som finns tillgänglig. Om varor är slut i lager så återbetalar vi dig så snart som möjligt och under alla omständigheter inom 30 dagar priset som du har betalat för varorna eller, om det rör sig om en kontokund, så kan vi efter eget gottfinnande så snart som möjligt skapa en kredit för att kompensera beloppet som vi har fakturerat till dig. Vi förbehåller oss rätten att från kunder återkräva värdet av belopp som har erhållits på felaktiga grunder genom fel eller utelämnanden på webbplatsen, i annat marknadsföringsmaterial, från produkter som har skickats felaktigt eller på annat sätt.

  Vi är engagerade i att leverera produkter av högsta kvalitet. Genom vårt "löfte om perfekt tryck" garanterar vi att din beställning kommer att produceras exakt som du har designat den. Om det mot förmodan skulle visa sig att produkterna som du får inte överensstämmer med din godkända version ber vi dig ringa oss på kontaktnumret som finns i sidfoten eller i avsnittet Kontakta oss på vår webbplats inom 30 dagar från det att du fick produkterna och tillhandahålla ett detaljerat foto som visar något av följande problem: a) ett misstag i produktionsprocessen som gör att slutprodukten skiljer sig från den godkända versionen, eller b) ett problem med tryckkvaliteten.

  Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att rätta till problemet. Det kan, enligt vårt val, omfatta en rabatt för de berörda produkterna, eller att de berörda produkterna trycks och skickas igen utan extra kostnad för kunden.

  • Undantag: Löftet om perfekt tryck gäller inte för produkter som har modifierats efter leverans, eller för produkter som har utsatts för felaktig hantering, lagring eller användning efter leverans.
  • Ansökan om anspråk: För att göra ett anspråk enligt löftet om perfekt tryck måste du meddela oss per telefon inom 30 dagar efter mottagandet av produkten.
  • Enda garantin: Löftet om perfekt tryck är den enda och exklusiva garantin som tillhandahålls av Pens.com med avseende på våra produkters kvalitet. Alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, avvisas härmed, inklusive men inte begränsat till garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång.
  • Ansvarsbegränsning: Vårt ansvar enligt löftet om perfekt tryck begränsas till produktens inköpspris. Vi kan under inga omständigheter hållas ansvariga för indirekta skador, oförutsedda skador eller följdskador som uppstår till följd av användning av produkten eller oförmåga att använda den.

  För alla andra problem med dina produkter – om du meddelar oss om ett problem inom 90 dagar efter leverans, kan vi, enligt vårt val, vidta någon av följande åtgärder: i) Erbjuda att kompensera för eventuell brist eller utebliven leverans; ii) Ersätta eller reparera varor som är skadade eller felaktiga vid leverans; eller iii) Annullera beställningen (eller den del av beställningen som berörs) och återbetala det belopp som betalats för varorna i fråga.

  Vi förbehåller oss rätten att när som helst annullera en beställning, även efter leverans. Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som du gör hos oss via webbplatsen eller på annat sätt. Om vi gör en ändring eller annullerar en beställning försöker vi meddela dig genom att kontakta dig på den e-postadress, det telefonnummer och/eller den postadress som vi har registrerat för dig. Om du gör en beställning hos oss kommer din beställning också att regleras av beställningsvillkoren nedan.

  Vår beställningsprocess ger dig möjlighet att kontrollera och korrigera eventuella fel innan du skickar din beställning till oss. Ta dig tid att läsa igenom och kontrollera din beställning på varje sida i beställningsprocessen. Du gör en beställning av en produkt på webbplatsen genom att trycka på en knapp för bekräftelse av beställningen i slutet av betalningsprocessen. Den här beställningen är ett bindande erbjudande med en skyldighet att betala, med förbehåll för att vi accepterar den. Genom att bekräfta din beställning samtycker du till att köpa den produkt du har valt. Därefter skickar vi en orderbekräftelse till dig med information om produkterna som du har beställt. Din beställning accepteras när du får en beställningsbekräftelse.

  Vi tar betalt för din beställning vid beställningstillfället – alternativt kan du gå med på att betala för produkten och eventuella tillämpliga avgifter inom 30 dagar efter att du har tagit emot en faktura. Unfortunately, we do not sell to all countries.

  Tyvärr säljer vi inte till alla länder. Vi accepterar inte erbjudanden utanför: Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Japan, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Schweiz, Slovakien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

  Pris och betalning

  Priset som ska betalas för din beställning är det som anges när du skickar din beställning. Priset som ska betalas för varorna inkluderar skatter enligt gällande skattesats. Leverans- och hanteringsavgifter kan tillkomma, vilket du kommer att informeras om. Vi kommer att informera dig om det totala priset som ska betalas för de beställda varorna innan betalning krävs. Ibland annonserar vi ut varor till kampanjpriser. Du måste ange den relevanta kampanjkoden, annars kan du debiteras det fulla priset. Priser kan ändras utan föregående meddelande. Kampanjerbjudanden kan inte kombineras med andra erbjudanden.

  Beroende på beställningens värde kan vi komma att kräva en deposition. Vår ekonomiavdelning kommer i så fall kontakta dig. Om en deposition krävs bör du observera att dina beställningar inte kommer börja produceras förrän vi har tagit emot depositionen som krävs. Beställningar som görs via webbplatsen kan betalas med de flesta kreditkort genom att fylla i relevanta uppgifter på betalningssidan.

  Om du väljer att betala hela köpeskillingen vid beställningstillfället måste vi ta emot betalning för hela beställningen och eventuella tillämpliga avgifter när du gör beställningen, om vi inte i förväg och skriftligen har kommit överens om något annat. Alternativt – om du väljer att betala hela köpeskillingen senare måste vi ta emot betalning för hela beställningen och eventuella tillämpliga avgifter inom 30 dagar efter fakturadatumet, om vi inte i förväg och skriftligen har kommit överens om något annat.

  Genom att använda ett kreditkort för att betala för din beställning eller ditt köp bekräftar du att kortet som används är ditt eller att du har behörighet att använda det. Alla kreditkortsinnehavare är föremål för valideringskontroller och auktorisering av kortutgivaren. Om kortutgivaren vägrar att godkänna betalningen accepterar vi inte din beställning eller ditt köp. Vi är inte skyldiga att informera dig om orsaken till vägran och vi är inte ansvariga för att varan inte levereras eller tillhandahålls till dig. Vi är inte ansvariga för att kortutgivaren eller banken debiterar kortinnehavaren till följd av vår behandling av din kredit-/betalkortsbetalning i enlighet med din beställning eller ditt köp. Vi rekommenderar att du inte kommunicerar dina betalkortsuppgifter till någon, inklusive oss, via e-post. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella förluster som kan uppstå när du överför information till oss via internetlänkar eller e-post. Alla sådana förluster är helt och hållet ditt ansvar. Vi har alltid rätt att kvitta eventuella skulder eller krav som vi kan ha mot dig mot eventuella belopp som vi är skyldiga dig. Om du är en handelskund får du inte hålla inne betalningen av en faktura eller ett annat belopp som ska betalas till oss på grund av någon rätt till kvittning eller motfordran, som du kan ha eller påstås ha.

  Ibland kan ett fel uppstå så att varor är felaktigt prissatta och i sådana fall är vi inte skyldiga att leverera varorna till det felaktiga priset eller överhuvudtaget leverera dem. Vi kommer (efter eget gottfinnande) antingen annullera din beställning och återbetala priset du har betalat eller göra rimliga ansträngningar för att kontakta dig och fråga dig om du vill gå vidare med beställningen till rätt pris. Om vi inte kan kontakta dig eller om du inte vill gå vidare med beställningen till rätt pris kommer vi att annullera din beställning och återbetala priset du har betalat.

  Formatet på vår faktura och våra utdrag till dig kommer endast att dikteras av oss och vi kommer inte att göra några ändringar av vårt format om inte eventuella föreslagna ändringar begärs skriftligen minst sex månader i förväg och uttryckligen godkänns av oss.

  Om du accepterar eller samtycker till de här villkoren på uppdrag av ett företag eller en annan juridisk person så intygar och garanterar du att du har befogenhet att binda företaget eller den juridiska personen till de här villkoren. Om du är en handelskund är du ansvarig för alla beställningar som görs av dina anställda och för alla köp som görs på kort som utfärdats till dig, och vi är inte bundna av någon gräns för individuella beställningar som du kan ålägga dina anställda.

  Vi kan avbryta ytterligare leveranser, stoppa varor under transport eller säga upp vårt avtal genom ett skriftligt meddelande till dig om du bryter mot en skyldighet enligt det här avtalet, eller om du blir oförmögen att betala dina skulder när de förfaller, eller om förfaranden inleds eller rimligen kan komma att inledas av eller mot dig med påståenden om konkurs eller bristande betalningsförmåga. Vid uppsägning förfaller alla betalningar som du är skyldig oss omedelbart till betalning (även om de ännu inte har förfallit till betalning) och vi kommer inte längre vara skyldiga att leverera varor till dig.

  Leverans & titel

  • Vi kommer att sträva efter att leverera varorna i enlighet med din beställning vanligtvis inom den angivna leveranstiden men inte mer än 28 dagar utom i undantagsfall efter den dag du gör din beställning, såvida inte annat avtalats mellan dig och oss, under förutsättning att alltid bestämmelse 8 och 12. Utöver dina rättigheter enligt klausul 8 och 12, i det osannolika fallet att vi inte ställer varorna tillgängliga för dig inom 28 dagar efter att du beställt eller inom den överenskomna tiden, har du möjlighet att avbryta din beställning genom att meddela oss följaktligen före leveranser. Mer information om leverans av våra varor finns på [Faq].
  • Innan du beställer, vänligen hänvisa till leveransalternativen på vår webbplats för att se till att vi kan leverera till din adress. En giltig signatur kan krävas vid insamling eller leverans. I det osannolika fallet att du inte har tagit emot alla varorna inom den angivna leveranstiden eller som på annat sätt avtalats mellan dig och oss, måste du meddela oss omedelbart.
  • Du måste göra allt du rimligen kan för att leveransen ska kunna ske vid den angivna tiden och platsen. Om leveransen misslyckas till följd av omständigheter inom din rimliga kontroll, kommer kuriren att lämna ett meddelande om försökt leverans som anger stegen att följa för att organisera ett nytt leveransdatum. Om vi inte kan ordna ett datum för återleverans ska det belopp som betalas enligt din beställning förbli förfallet och på grund av detta.
  • Enligt klausul 7.3, alla varor inköpta finns de att hämta hos fraktbolaget och äganderätten övergår till er efter avhämtning eller leverans av oss.

  Tillgänglighet

  • Alla varor beror på tillgänglighet. Medan vi strävar efter att hålla tillräckligt med lager för att uppfylla alla beställningar och inköp, om vi inte har tillräckligt med lager för att leverera eller leverera varorna som du har beställt och betalat, kommer vi att försöka kontakta dig med hjälp av informationen du har tillhandahållit för att fråga dig hur du vill fortsätta. Vi kan, efter eget gottfinnande, behandla alla delar av den ordning som är tillgänglig. Om varor inte finns i lager, återbetalar vi dig det pris som betalats för sådana varor så snart som möjligt och i alla fall inom 30 dagar eller, i fallet med en kontokund, kan vi, enligt vår absoluta bedömning, så snart som möjligt ta upp en kredit för att kompensera det fakturerade beloppet till dig.

  Annullering

  • En helårsgaranti! Du kan handla med 100% självförtroende. Om din beställning inte produceras exakt enligt dina specifikationer kan du returnera den oanvända delen och vi ersätter den eller ger dig återbetalning. Kontakta helt enkelt kundservice för att ordna att returnera den oanvända delen, när som helst inom ett år, för en snabb och artig återbetalning. Vår beprövade garanti är att du aldrig riskerar ett öre med National Pen !.

  Uppsägning

  • Vi kan avbryta ytterligare leverans eller leverans, stoppa varor under transitering eller säga upp vårt kontrakt med skriftligt meddelande till dig om du bryter mot en skyldighet enligt nedan eller om du inte kan betala dina skulder när de förfaller eller förfaranden är eller är rimligt som troligen kommer att påbörjas av eller mot dig som påstår dig konkurs eller insolvens. Vid uppsägning kommer alla betalningar du är skyldiga oss (även om de ännu inte är förfallna till betalning) att betalas omedelbart och vi ska inte ha någon ytterligare skyldighet att leverera varor till dig.

  Felaktiga varor

  • I händelse av att levererade produkter är defekta eller felaktiga, vänligen kontakta oss genom att använda Kontakta oss avsnittet på webbplatsen och vi ordnar att vi samlar in produkterna från dig till vår kostnad.
  • Utan att det påverkar din rätt att avbryta beställningar i allmänhet enligt klausul 9, om du har meddelat oss om ett problem med varorna inom 30 dagar efter leveransen, kan vi, enligt vårt val, antingen erbjuda att göra det bra för brist eller leverans; ersätta eller reparera varor som är skadade eller defekta vid leveransen; eller avboka beställningen (eller en del av den berörda beställningen) och återbetala det belopp du betalat för varorna i fråga.
  • Bestämmelserna i klausul 9 och 11 i dessa villkor påverkar inte dina lagliga rättigheter om du är en konsument.

  Händelser bortom vår kontroll

  • Vi har inget ansvar gentemot dig för fel eller förseningar i leverans eller leverans eller för skador eller defekter på varor som levererats eller levererats nedan, eller för något annat ansvar, i varje fall som orsakas av någon händelse eller omständighet utanför vår rimliga kontroll (inklusive, utan begränsning, olyckor, extrema väderförhållanden, brand, explosion, översvämning, storm, jordbävning, naturkatastrof, misslyckande med telekommunikationsnät, oförmåga att använda transportnät, mekaniska brister, gudshandlingar, terroristattack, krig, civil uppror , upplopp, strejker, lockouts och andra industriella tvister, handlingar eller begränsningar av regeringen och införande eller begränsningar av import eller export).

  Allmän

  • Om någon aspekt av dessa villkor (inkluderat aspekter i vilka vi avför eller begränsar vårt ansvar genemot er) skulle visa sig vara ogiltigt, olagligt eller oförutsett, giltigheten, lagligheten eller oförutsedda aspekter av dessa villkor skall ej påverka övriga apekter.
  • Vi är enligt lag skyldiga att informera dig om att köp kan genomföras på språket i ditt hemland eller på engelska enligt annat avtalat.

  Lag

  • Om du är konsument bör du observera att dessa villkor regleras av irländsk lag. Detta innebär att ett avtal för inköp av produkter via vår webbplats och eventuella tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med det kommer att regleras av irländsk lag. Du och vi samtycker till att domstolarna i Irland kommer att ha icke-exklusiv jurisdiktion.
  • Om du är ett företag, ska ett avtal och alla tvister eller fordringar som uppstår i eller i samband med det eller dess ämne eller bildning (inklusive icke-kontraktsmässiga tvister eller anspråk) styras av och tolkas i enlighet med Irlands lag.
  • Om du är ett företag, samtycker vi båda oåterkalleligt att domstolarna i Irland ska ha exklusiv behörighet att lösa tvister eller krav som uppstår till följd av eller i samband med ett kontrakt eller dess ämne eller bildning (inklusive tvister eller anspråk utan kontrakts).

  Kontakt

  • Om du vill göra en beställning, avbryta eller diskutera din beställning eller klaga på din beställning, se Contact Us avsnitt på webbplatsen eller använd kontaktinformationen som anges i din orderbekräftelse.

  SPARA MER

  Spendera mindre tack vare vår lågprisgaranti. Om du hittar något billigare så matchar vi priset. 

  MER FLEXIBILITET

  Med vårt alternativ för att köpa nu och betala senare kan du få det du behöver, precis när du behöver det. 

  MER TRYGGHET

  Vårt löfte om perfekt tryck innebär att din beställning produceras exakt som den du godkände – annars så rättar vi till det.