NATIONAL PEN
Kjøpsbetingelser

Vennligst les disse bruksvilkårene ("Vilkår") nøye. Ved å gå inn på eller bruke domenene www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com, www.orderpens.com, eller www.pens.com eller ved å kjøpe produkter fra oss går du med på Vilkårene.

Introduksjon

 • Disse vilkårene gjelder leveringen av produkter fra National Pen Promotional Products Ltd som driver handel som Universal Pen ("vi" eller "oss") ("National Pen") til deg.
 • Disse vilkårene kan forandres. Vennligst sjekk denne siden fra tid til annen for å bli informert om eventuelle endringer da de er bindende for deg.
 • Alle bestillingene du legger inn på nettstedet er på grunnlag av disse vilkår og er betinget av vår aksept.

Informasjon om oss og hvordan du kontakter oss

 • Vi er National Pen Promotional Products Limited. Vi er registrert i Irland med foretaksnummer 474116 og har vårt registrerte kontor på adressen Building D, Xerox Technology Park, Dundalk, Co. Louth. Vårt mva-nummer er 9726444O.

Ansvar

 • Vi bruker rimelig omhu og ferdighet når vi besørger nettstedet. Stedet er besørget "som det er" og vi kan ikke garantere at det oppfyller alle dine krav.
 • I den grad det ikke er forbudt gjennom lovverket, aksepterer vi intet ansvar for:
 • tap som ikke er forutsigbart (tap er forutsigbart hvis det var en åpenbar konsekvens av våre feil eller hvis det ble overveid av deg og oss på det tidspunkt vi inngikk kontrakten vår); og
 • tap som oppstår når det ikke er vår feil eller hvis vi ikke har brutt disse vilkårene.
 • Betinget av klausul 3,5 skal vi ikke ha noe ansvar for å kompensere deg (verken etter kontrakt, culpaansvar (herunder uaktsomhet), brudd på lovbestemt plikt eller annet), med unntak av eventuell refusjon vi gir under disse vilkårene eller etter vårt eget skjønn.
 • Uten at det virker inn på klausul 3.3, og hvis du er bedriftskunde, skal vi ikke være ansvarlige overfor deg (verken etter kontrakt, culpaansvar (herunder uaktsomhet), brudd på lovbestemt plikt eller annet) for: (i) tap av fortjeneste, forretningsvirksomhet, kontrakter, goodwill, forretningsmuligheter og andre, tilsvarende tap eller forretningsavbrudd, eller (ii) indirekte eller påfølgende tap, heller ikke skal vi være ansvarlige overfor deg for eventuelle tap som ikke er en forutsigbar konsekvens av at vi bryter disse vilkår eller våre rettslige plikter.
 • Intet i disse vilkår er ment å påvirke dine juridiske rettigheter hvis du er en forbruker, heller ikke ment å utelukke eller begrense vårt ansvar for deg for svindel, bedragersk fordreining, for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet eller for eventuelt annet ansvar som ikke kan begrenses eller utelukkes på grunn av gjeldende lovverk.

Bestillingsprosessen

 • Bestillingsprosessen vår gjør det mulig for deg å sjekke og endre eventuelle feil før du legger inn bestillingen til oss. Ta deg tid til å lese og sjekke bestillingen din for hver side i bestillingsprosessen.
 • Du legger inn en bestilling på et produkt fra nettstedet ved å trykke på bestillingsbekreftelsesknappen på slutten av utsjekkingsprosessen. Denne bestillingen er et bindende tilbud med en plikt til å betale betinget av vår aksept. Ved å bekrefte bestillingen samtykker du i å kjøpe produktet du har valgt. Etter dette kommer vi til å sende deg en bestillingsbekreftelse som gir detaljer om produktene du har bestilt.
 • Din bestilling er akseptert når du mottar en bekreftelse på bestillingen din.
 • Vi kan ta betalt for bestillingen din enten på bestillingstidspunktet eller eventuelt kan du godta å betale for produktet og mulig gjeldende avgifter innen 30 dager etter å ha mottatt en faktura.
 • Dessverre selger vi ikke til alle land. Vi godtar ikke tilbud utenfor: Australia, Østerrike, Belgia, Sveits, Tyskland, Danmark, Spania, Finland, Frankrike, Storbritannia, Ungarn, Irland, Italia, Japan, Nederland, New Zealand, Norge, Portugal, Sverige, Slovakia og Tsjekkia.

Våre produkter

 • Bildene av produktene på vår nettside er kun til illustrasjonsformål. Selv om vi har gjort alt for å vise fargene nøyaktig, kan vi ikke garantere at en enhetsvisning av fargene akkurat gjengir fargene på produktene. Produktet ditt vil kunne være litt annerledes enn på disse bildene.

Pris og betaling

 • Prisen du skal betale for bestillingen din, er som fastsatt på det tidspunktet du la inn bestillingen din. Prisen som skal betales for varene, omfatter mva etter aktuelt gjeldende sats. Leverings- og håndteringsavgifter kan bli lagt til, noe du kommer til å bli informert om. Vi kommer til å informere deg om totalprisen for de bestilte varene før det er nødvendig å betale.
 • Av og til annonserer vi varer til rabattert pris. Du må gjengi den relevante rabattkoden, eller vil du kunne bli debitert full pris.
 • Av og til vil det kunne skje en feil, og varer vil kunne bli uriktig priset. Hvis dette skjer, skal vi ikke ha plikt til å levere varene til uriktig pris eller i det hele tatt. Vi vil (etter eget skjønn) enten kansellere bestillingen din eller refundere prisen du har betalt eller gjøre rimelige forsøk på å kontakte deg og spørre om du er villig til å fortsette med bestillingen til korrekt pris. Hvis vi ikke klarer å kontakte deg, eller hvis du ikke vil gjennomføre bestillingen til korrekt pris, vil vi kansellere bestillingen din og refundere beløpet du har betalt.
 • Hvis vi fullbyrder et kjøp i et tilfelle hvor du velger å betale full pris idet du bestiller, må vi motta betalingen for hele bestillingen samt mulig gjeldende avgifter idet du legger inn bestillingen, med mindre vi på forhånd har blitt enige om noe annet skriftlig.
 • Hvis vi fullbyrder et kjøp i et tilfelle hvor du velger å betale den totale kjøpsprisen senere, må vi motta betaling for hele bestillingen samt eventuelle gjeldende avgifter innen 30 dager etter faktureringen, med mindre vi å forhånd har blitt enige om noe annet skriftlig.
 • Avhengig av pengeverdien av en bestilling, kan vi kreve et depositum. Regnskapskontoret vårt vil følgelig kontakte deg. Hvis det er nødvendig med et depositum, bes du merke deg at bestillingen din ikke blir satt i produksjon før depositumet er mottatt.
 • For bestillinger gjort gjennom nettstedet, kan betaling med de fleste kredittkort utføres ved å fylle ut de relevante detaljene på siden for Betaling.
 • Ved å bruke et kredittkort til å betale for bestillingen eller kjøpet, bekrefter du at kortet som blir brukt er ditt eget eller at du har den nødvendige tillatelse til å bruke det.
 • Alle kredittkortholdere er underlagt gyldighetssjekker og autorisasjon fra kortutsteder. Hvis kortutstederen nekter å autorisere betalingen, vil vi ikke akseptere bestillingen eller kjøpet ditt. Vi vil ikke være forpliktet til å informere deg om årsaken til avslaget, og vi vil heller ikke være ansvarlige for at produktet ikke ble levert til deg. Vi er ikke ansvarlige for at kortets utsteder eller banken krever betaling fra kortholder som følge av vår behandling av din innbetaling med kreditt- eller debetkort i henhold til bestillingen din.
 • Vi anbefaler at du ikke formidler dine betalingskort-detaljer til noen, inkludert oss, via epost. Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle tap du måtte få som følge av å ha sendt informasjon til oss via internettlink eller epost. Alle slike tap skal være helt og holdent ditt ansvar.
 • Hvis du aksepterer eller går med på disse vilkår på vegne av et selskap eller en juridisk person, forsikrer og garanterer du at du har fullmakt til å binde dette selskapet eller annen juridisk person til disse vilkår.
 • Hvis du er bedriftskunde, er du ansvarlig for alle bestillinger gjort av dine ansatte og for alle bestillinger gjort med kort som er utstedt til deg. Vi er ikke bundet av noen individuell begrensing som du eventuelt kan ha pålagt dine ansatte om hvor mye de kan kjøpe.
 • Hvis du er bedriftskunde kan du ikke nekte å betale regninger eller annet skyldig beløp til oss på grunnlag av noen rett til motregning eller andre motkrav du måtte ha, eller påstås å ha.
 • Vi har rett til motregning til enhver tid på enhver gjeld eller ethvert krav du måtte ha på en hvilken som helst sum vi er skyldige deg.
 • Formatet på regningen og meddelelser til deg vil utelukkende være diktert av oss, og vi kommer ikke til å gjøre endringer i formatet med mindre forespørselen er skriftlig forespurt minst seks måneder i forveien og uttrykkelig godkjent av oss.

Levering & ansvar

 • Vi vil etterstrebe å levere varene i samsvar med din bestilling, normalt innen angitt leveringstid og ikke senere enn 28 dager etter du har lagt inn bestillingen din med mindre det foreligger særskilte omstendigheter, eller hvis noe annet er avtalt av oss, og alltid etter klausul 8 og 12. I tillegg til dine rettigheter under klausul 8 og 12 og i det særskilte tilfellet hvor vi ikke leverer bestillingen din til oss innen 28 dager etter du la inn bestilling eller innen den avtalte tiden, har du mulighet til å kansellere bestillingen ved å gi oss beskjed om dette innen vi har sendt varene fra oss. Videre informasjon om levering kan bli funnet på Ofte stilte spørsmål.
 • Før du legger inn bestillingen din, skal du se på leveringsvilkårene på siden vår for å forsikre deg om at vi kan levere til din adresse. En gyldig signatur vil bli avkrevd ved henting eller levering. Hvis det oppstår en uvanlig situasjon hvor du ikke har mottatt varene til fremsatt leveringstid, eller etter eventuell avtale, må du gi oss beskjed om dette øyeblikkelig.
 • Du må gjøre alt som står i din makt for å sørge for at leveringen skjer til rett tid og sted. Hvis leveringen mislykkes på grunn av omstendigheter som er innenfor din rimelige kontroll, vil budet legge igjen en beskjed om at leveringen feilet og hvordan du kan gå frem for å arrangere en ny levering. Hvis vi ikke kan sørge for et nytt leveringstidspunkt, skal likevel beløpet du etter bestillingen skal betale, forfalle og regnes som skyldig.
 • Uten innvirkning på klausul 7.3, vil alle varer kjøpt være FOB ved vår tjenesteleverandørs lokaler, dvs. eierskapet for varene tilfaller deg i det øyeblikk varen er levert fra oss eller på våre vegne til en vanlig befrakter.

Tilgjengelighet

 • Alle varer er betinget av tilgjengelighet. Selv om vi etterstreber å ha tilstrekkelig med varer på lager til å møte alle bestillinger og kjøp, vil du bli kontaktet (ved hjelp av kontaktdetaljene du har gitt oss) hvis vi ikke har nok varer på lager til å levere varene du har kjøpt eller bestilt fra oss, slik at vi kan spørre deg hvordan du ønsker å gå frem. Vi kan, etter eget skjønn, levere en hvilken som helst del av bestillingen som vi har tilgjengelig. Dersom vi er fri for varer i sortimentet, vil vi refundere beløpet du har betalt for disse varer så raskt som mulig, og i alle tilfeller innen 30 dager. Eller hvis du har kundekonto, kan vi etter vårt absolutte skjønn, så raskt som mulig postere en kreditering for å balansere beløpet som er fakturert deg.

Kansellering

 • Ett helt års garanti! Du kan handle med 100 % trygghet. Hvis bestillingen din ikke er produsert helt etter dine spesifikasjoner, kan du returnere den ubrukte delen, så erstatter vi den eller gir deg en tilbakebetaling. Bare kontakt Kundeservice for å arrangere retur av den ubrukte delen, når som helst innen et år, for å få en rask og høflig tilbakebetaling. Vår sanne og utprøvde garanti er at du aldri risikerer en krone med National Pen!

Avslutning

 • Vi kan utsette videre forsyning eller levering, stanse varer under frakten eller avbryte vår kontrakt ved skriftlig melding til deg hvis du bryter en forpliktelse herunder, eller du blir ute av stand til å betale din gjeld når den forfaller, eller hvis det er eller med rimelighet kan antas å bli påbegynt rettergang enten av eller mot deg med påstand om konkurs eller insolvens. Ved avslutning, vil alle betalinger du har utestående hos oss (selv om de ikke enda har forfalt) umiddelbart forfalle til betaling, og vi skal ikke lenger ha noen plikt til å levere varer til deg.

Reklamasjon

 • Hvis produktene blir levert med feil eller defekter, vennligst kontakt oss via Kontakt oss seksjonen på siden så vil vi arrangere en avhenting av produktene for vår regning.
 • Uten innvirkning på din rett til å kansellere bestillinger generelt etter klausul 9, skal vi, hvis du har gitt oss beskjed om et problem ved bestillingen innen 30 dager etter leveringen, etter eget valg enten tilby å rette eventuelle mangler eller manglende levering; erstatte eller reparere varer som er skadet eller defekte ved levering; eller kansellere bestillingen (eller den delen av bestillingen som er påvirket) eller refundere til deg det beløpet som er betalt av deg for varene det gjelder.
 • Bestemmelsene i klausul 9 og 11 av disse vilkårene vil ikke påvirke dine rettigheter hvis du er forbruker.

Hendelser utenfor vår kontroll

 • Vi skal ikke ha noe ansvar overfor deg for eventuelle feil eller forsinkelser i forsyningen eller leveringen eller for eventuelle skader eller feil på varer som er forsynt eller levert herunder, eller for et eventuelt annet ansvar som er forårsaket av hendelser som er utenfor vår rimelige kontroll (herunder ulykker, ekstremvær, ild, eksplosjoner, oversvømmelse, storm, jordskjelv, naturkatastrofer, svikt i telekommunikasjonsnettverk, manglende evne til å bruke transportnettverk, mekaniske feil, terrorangrep, krig, sivil uro, opprør, streiker, lockouts eller andre industrielle tvister, handlinger eller begrensninger fra styresmaktenes side, og pålegg eller restriksjoner som gjelder import og eksport).

General

 • Hvis en av bestemmelsene i disse vilkårene (inkludert bestemmelser der hvor vi utelukker eller begrenser vårt ansvar overfor deg) finnes å være ugyldig, ulovlig eller ikke gjennomførbar, skal dette ikke påvirke gyldigheten, lovligheten eller gjennomførbarheten til de andre bestemmelsene eller resten av den aktuelle bestemmelsen.
 • Vi er lovforpliktet til å informere deg om at kjøp kan inngås på språket i hjemlandet ditt eller på engelsk, som ellers omforent.

Lovverk

 • Hvis du er en forbruker, skal du legge merke til at disse vilkårene reguleres av irsk lovverk. Dette betyr at en kontrakt på kjøp gjennom denne siden og eventuelle tvister eller krav vil bli regulert av irsk lovverk. Både du og vi enes om at de irske domstolene vil ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon.
 • Hvis du er et foretak, skal en kontrakt eller tvist eller et krav som oppstår som følge av dette eller i forbindelse med det eller deres gjenstand eller utforming (inkludert ikke-kontraktsrelaterte tvister eller krav), reguleres og tolkes etter irsk lov.
 • Hvis du er et foretak, skal vi begge ugjenkallelig enes om at det er domstolene i Irland som skal ha eksklusiv jurisdiksjon når det gjelder å løse eventuelle tvister eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med en kontrakt eller dens gjenstand eller utforming (inklusive ikke-kontraktsrelaterte tvister eller krav).

Kontakt

 • Hvis du ønsker å foreta en bestilling, kansellere eller diskutere din bestilling, eller å klage på bestillingen din, skal du se på seksjonen av siden eller bruke kontaktopplysningene fra bestillingsbekreftelsen din.

Mest verdi for pengene

Vi lager produktene selv, slik at du sparer penger.

Bestill nå, betal senere

Vi er sikre på at du kommer til å like bestillingen din, derfor kan du betale senere.

Vårt personlige løfte

Du kan bestille helt trygt, for vi tilbyr garanti.