user icon Logg inn bag-delivery icon Bestillingsstatus credit-card icon Betal fakturaen question icon Hjelp

  Pens.com
  Kjøpsbetingelser

  Les nøye gjennom disse kjøpsvilkårene («vilkårene»). Når du besøker eller bruker domenet Pens.com eller kjøper produkter fra oss, gir du ditt samtykke til disse vilkårene.

  Introduksjon

  • Disse vilkårene dekker kjøp av produkter fra National Pen Promotional Products Ltd («vi» eller «oss») («Pens.com»).
  • Vilkårene kan bli endret. Gå inn på denne siden fra tid til annen for å se om vi har gjort endringer, da eventuelle endringer er bindende for deg. Vi anbefaler at du skriver ut et eksemplar av disse vilkårene. Vilkårene ble sist oppdatert den 1. september 2023.
  • Alle bestillingene du legger inn på nettstedet er på grunnlag av disse vilkår og er betinget av vår aksept.

  Informasjon om oss og hvordan du kontakter oss

  • Vi er National Pen Promotional Products Limited, og merkevaren vår er Pens.com. Vi er registrert i Irland med organisasjonsnummer 474116 og forretningsadresse First Floor, Building 3, Finnbair Industrial Estate, Dundalk, Co. Louth, A91 XR61, Irland. Mva-nummeret vårt er 9726444O.

  Ansvar

  • Vi bruker rimelig omhu og ferdighet når vi besørger nettstedet. Stedet er besørget "som det er" og vi kan ikke garantere at det oppfyller alle dine krav.
  • I den grad det ikke er forbudt gjennom lovverket, aksepterer vi intet ansvar for:
  • tap som ikke er forutsigbart (tap er forutsigbart hvis det var en åpenbar konsekvens av våre feil eller hvis det ble overveid av deg og oss på det tidspunkt vi inngikk kontrakten vår); og
  • tap som oppstår når det ikke er vår feil eller hvis vi ikke har brutt disse vilkårene.
  • Betinget av klausul 3,5 skal vi ikke ha noe ansvar for å kompensere deg (verken etter kontrakt, culpaansvar (herunder uaktsomhet), brudd på lovbestemt plikt eller annet), med unntak av eventuell refusjon vi gir under disse vilkårene eller etter vårt eget skjønn.
  • Uten at det virker inn på klausul 3.3, og hvis du er bedriftskunde, skal vi ikke være ansvarlige overfor deg (verken etter kontrakt, culpaansvar (herunder uaktsomhet), brudd på lovbestemt plikt eller annet) for: (i) tap av fortjeneste, forretningsvirksomhet, kontrakter, goodwill, forretningsmuligheter og andre, tilsvarende tap eller forretningsavbrudd, eller (ii) indirekte eller påfølgende tap, heller ikke skal vi være ansvarlige overfor deg for eventuelle tap som ikke er en forutsigbar konsekvens av at vi bryter disse vilkår eller våre rettslige plikter.
  • Intet i disse vilkår er ment å påvirke dine juridiske rettigheter hvis du er en forbruker, heller ikke ment å utelukke eller begrense vårt ansvar for deg for svindel, bedragersk fordreining, for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet eller for eventuelt annet ansvar som ikke kan begrenses eller utelukkes på grunn av gjeldende lovverk.

  Produkter og bestillingsprosessen

  Bildene av produktene på nettstedet vårt er kun ment som illustrasjon. Selv om vi har gjort alt vi kan for at fargene skal gjengis nøyaktig, kan vi ikke garantere at de fargene som vises på enheten din, er en nøyaktig gjengivelse av produktfargene. Produktet ditt kan variere noe fra de bildene. Vi selger ikke produkter til barn og selger ikke med vitende produkter til personer som er under 18 år.

  Alle varer er avhengige av at de er tilgjengelige. Vi forsøker å ha tilstrekkelige varer på lager slik at vi kan oppfylle alle bestillinger og kjøp, men dersom vi ikke har tilstrekkelig varebeholdning til å levere de varene du har bestilt og betalt for, skal vi forsøke å kontakte deg ved hjelp av de opplysningene du har gitt oss, for å spørre deg om hvordan du ønsker at vi skal gå frem. Vi kan, etter eget skjønn, oppfylle en del av bestillingen dersom de varene er disponible. Dersom vi ikke har varene på lager, vil du bli refundert det beløpet du har betalt for de varene, så snart som mulig, og uansett innen 30 dager, eller vi kan, hvis det dreier seg om en kundekonto, etter eget skjønn, kreditere kontoen som motpost til beløpet du ble fakturert for. Vi forbeholder oss retten til å innkreve eventuelle verdier kunder urettmessig har mottatt som følge av feil eller manglende opplysninger på nettstedet eller i annet markedsføringsmateriale, av produkter som ble feilsendt, eller av en annen grunn.

  Vi er opptatt av å levere produkter av høyeste kvalitet. Med «løftet om et perfekt trykk» garanterer vi at produktet ditt produseres akkurat slik som du designet det. Hvis produktene du mottar, av en eller annen grunn ikke matcher den versjonen du godkjente, ber vi deg ringe oss på telefonnummeret du finner i bunnteksten i delen «Kontakt oss» på nettstedet vårt innen 30 dager etter mottak av produktene. Du må gi oss et detaljert foto som viser ett av følgende problem: a) en feil i produksjonsprosessen som gir et endelig produkt som er annerledes enn den godkjente versjonen, eller b) et problem med trykkvaliteten

  Vi vil da treffe hensiktsmessige tiltak for å rette opp problemet. Dette kan omfatte en rabatt på vedkommende produkter eller at de kostnadsfritt trykkes og sendes om igjen til kunden.

  • Unntak: Løftet om et perfekt trykk gjelder ikke produkter som har blitt endret etter mottak, eller produkter som er feil behandlet, lagret eller brukt etter mottak.
  • Klage: Hvis du vil inngi en klage i henhold til Løftet om et perfekt trykk, må du melde fra til oss per telefon for å starte en klage innen 30 dager etter mottak av produktet.
  • Eneste garanti: Løftet om et perfekt trykk er den eneste garantien som gis av Pens.com med hensyn til kvaliteten av produktene. Vi fraskriver oss herved alle andre garantier, uttrykkelige eller implisitte, herunder, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og for at en immateriell rettighet ikke skal krenkes.
  • Ansvarsbegrensning: Ansvaret vårt i forbindelse med løftet om et perfekt trykk er begrenset til salgsprisen på produktet. Vi skal ikke under noen omstendigheter stå ansvarlige for direkte, indirekte eller tilfeldige tap eller følgeskader som skyldes bruken av eller manglende evne til å bruke produktet.

  Hvis du har et annet type problem med produktene kan vi, dersom du melder fra til oss om problemet innen 90 dager etter levering, etter eget skjønn velge å gjøre ett av følgende: i) tilby å erstatte eventuelle manglende varer eller manglende levering, ii) erstatte eller reparere varer som er skadet eller ødelagte ved levering eller iii) kansellere bestillingen (eller deler av vedkommende bestilling) og refundere deg beløpet du har betalt for vedkommende varer.

  Vi forbeholder oss retten til når som helst å kansellere en hvilken som helst bestilling, herunder etter at den er sendt. Vi forbeholder oss retten til å avslå en hvilken som helst bestilling du gjør på nettstedet, eller på annen måte. Hvis vi endrer eller kansellerer en bestilling, skal vi forsøke å ta kontakt med deg på den e-postadressen, det telefonnummeret og/eller den postadressen vi har registrert på deg. Hvis du gjør en bestilling hos oss, skal bestillingen også være underlagt bestillingsvilkårene nedenfor.

  Bestillingsprosessen vår er slik at du kan kontrollere og endre eventuelle feil før du sender inn bestillingen. Ta deg tid til å lese gjennom og kontrollere bestillingen på hver enkelt side gjennom bestillingsprosessen. Du legger inn en bestilling for et produkt på nettstedet ved å trykke på en knapp for bestillingsbekreftelse på slutten av betalingsprosessen. En slik bestilling er et bindende tilbud med en forpliktelse om å betale dersom den aksepteres av oss. Når du bekrefter bestillingen, gir du samtykke til å kjøpe produktet du har valgt. Deretter sender vi deg en bestillingsbekreftelse med opplysninger om hvilke produkter du har bestilt. Bestillingen er akseptert når du mottar en bestillingsbekreftelse.

  Vi tar enten betaling for bestillingen på bestillingstidspunktet, eventuelt så kan du avtale å betale for produktet og eventuelle gebyrer innen 30 dager eter mottak av fakturaen.Unfortunately, we do not sell to all countries.

  Vi selger dessverre ikke til alle land. Vi tar ikke imot bestillinger fra utenfor: Australia, Østerrike, Belgia, Sveits, Tyskland, Danmark, Spania, Finland, Frankrike, Storbritannia, Ungarn, Irland, Italia, Japan, Nederland, New Zealand, Norge, Tsjekkia, Portugal, Sverige og Slovakia.

  Pris og betaling

  Prisen som skal betales for bestillingen, er som fastsatt på det tidspunktet du legger inn bestillingen. Prisen som skal betales for varene, inkluderer mva etter gjeldende satser. Leverings- og fraktgebyrer kan legges til prisen. Dette vil du bli informer om. Vi informerer deg om totalprisen som skal betales for de bestilte varene, før det skal betales. Fra tid til annen tilbyr vi varer til en redusert kampanjepris. Du må oppgi vedkommende kampanjekode, ellers kan du måtte betale fullpris. Prisene kan endres uten varsel. Kampanjetilbud kan ikke kombineres med eventuelle andre tilbud.

  Avhengig av pengeverdien på bestillingen, kan det hende det må betales et depositum. Regnskapsavdelingen vil i så fall ta kontakt med deg. For det tilfellet at det må betales et depositum, bes du være oppmerksom på at produksjon av bestillingen ikke starter før vi har mottatt depositumet. For bestillinger som gjøres på nettstedet, kan du betale med de fleste typer kredittkort ved å fylle ut de relevante opplysningene på betalingssiden.

  Hvis du fullfører et kjøp, og du har valgt å betale full salgspris på bestillingstidspunktet, må vi motta betaling for hele bestillingen og eventuelle gebyrer når du legger inn bestillingen, med mindre annet er skriftlig avtalt på forhånd. Hvis du fullfører et kjøp, og du har valgt å betale full salgspris senere, må vi motta betaling for hele bestillingen og eventuelle gebyrer innen 30 dager etter fakturadatoen med mindre annet er skriftlig avtalt på forhånd.

  Hvis du bruker et kredittkort til å betale for bestillingen eller kjøpet, bekrefter du at kortet du bruker, er ditt eller at du har fullmakt til å bruke det. Alle kredittkortholdere kan måtte gjennomgå valideringskontroll og autorisering av kortutstederen. Hvis kortutsteder ikke autoriserer betalingen, kan vi ikke akseptere bestillingen eller kjøpet, og vi er ikke forpliktet til å informere deg om grunnen til avslaget, og vi står ikke ansvarlige for at artikkelen ikke leveres til eller tilgjengeliggjøres for deg. Vi står ikke ansvarlige dersom kortutsteder eller banken belaster kortholderen et beløp som resultat av at vi prosesserer kreditt-/debetkortbetalingen din i henhold til bestillingen eller kjøpet ditt. Vi anbefaler at du ikke formidler betalingskortopplysninger til noen, inkludert oss, per e-post. Vi kan ikke stå ansvarlige for eventuelle tap du måtte pådra deg som følge av å ha formidlet informasjon til oss per nettlenke eller e-post. Alle tap av denne typen skal være ditt ansvar. Vi skal til enhver tid kunne motregne eventuell gjeld eller krav vi har overfor deg, mot eventuelle beløp vi skylder deg. Hvis du er en forretningskunde, kan du ikke holde tilbake betaling av en faktura eller andre beløp du skylder oss, på grunnlag av eventuelle reelle eller påståtte krav du har til motregning eller motkrav.

  Det kan hende det skjer feil og en vare blir feilpriset. I slike tilfeller er vi ikke forpliktet til å levere varen til den feilgitte prisen eller til å levere varen i det hele tatt. Vi vil da (etter eget skjønn) kansellere bestillingen og tilbakebetale den prisen du har betalt, eller ta rimelige skritt for å kontakte deg og spørre om du ønsker å fortsette bestillingen til rett pris. Hvis vi ikke får kontakt med deg eller du ikke ønsker å fortsette med bestillingen til rett pris, kansellerer vi bestillingen og tilbakebetaler deg den prisen du har betalt.

  Formatet på fakturaene og kontoutskriftene våre fastsettes av oss, og vi utarbeider ikke andre varianter av formatet med mindre en slik forespørsel om andre format gis skriftlig minst seks måneder på forskudd og uttrykkelig avtales med oss.

  Vi du gir samtykke til disse vilkårene på vegne av et foretak eller en annen juridisk enhet, garanterer du at du har fullmakt til å forplikte foretaket eller den juridiske enheten til disse vilkårene. Hvis du er en forretningskunde står du ansvarlig for alle bestillinger som dine ansatte gjør, og for eventuelle kjøp som gjøres med kort utstedt til deg, og vi er ikke bundet av en eventuell bestillingsbegrensing du har satt for dine ansatte.

  Vi kan stanse videre forsyning eller levering av varer og stoppe eventuelle varer som er i transitt, eller si opp kontrakten ved skriftlig oppsigelse, dersom du ikke oppfyller vilkårene, eller dersom du ikke kan betale det du skylder ved forfall, eller dersom det innledes, eller det med sannsynlighet vil innledes, konkurs- eller insolvensbehandling. Hvis kontrakten sies opp, forfaller alle betalinger du skylder oss (også dersom de enda ikke har forfalt) umiddelbart, og vi har ingen forpliktelse til å selge ytterligere varer til deg.

  Levering & ansvar

  • Vi vil etterstrebe å levere varene i samsvar med din bestilling, normalt innen angitt leveringstid og ikke senere enn 28 dager etter du har lagt inn bestillingen din med mindre det foreligger særskilte omstendigheter, eller hvis noe annet er avtalt av oss, og alltid etter klausul 8 og 12. I tillegg til dine rettigheter under klausul 8 og 12 og i det særskilte tilfellet hvor vi ikke leverer bestillingen din til oss innen 28 dager etter du la inn bestilling eller innen den avtalte tiden, har du mulighet til å kansellere bestillingen ved å gi oss beskjed om dette innen vi har sendt varene fra oss. Videre informasjon om levering kan bli funnet på Ofte stilte spørsmål.
  • Før du legger inn bestillingen din, skal du se på leveringsvilkårene på siden vår for å forsikre deg om at vi kan levere til din adresse. En gyldig signatur vil bli avkrevd ved henting eller levering. Hvis det oppstår en uvanlig situasjon hvor du ikke har mottatt varene til fremsatt leveringstid, eller etter eventuell avtale, må du gi oss beskjed om dette øyeblikkelig.
  • Du må gjøre alt som står i din makt for å sørge for at leveringen skjer til rett tid og sted. Hvis leveringen mislykkes på grunn av omstendigheter som er innenfor din rimelige kontroll, vil budet legge igjen en beskjed om at leveringen feilet og hvordan du kan gå frem for å arrangere en ny levering. Hvis vi ikke kan sørge for et nytt leveringstidspunkt, skal likevel beløpet du etter bestillingen skal betale, forfalle og regnes som skyldig.
  • Uten innvirkning på punkt 6.3 kjøpes alle varer FOB, det vil si at ansvaret for produktene overføres til deg ved levering.

  Tilgjengelighet

  • Alle varer er betinget av tilgjengelighet. Selv om vi etterstreber å ha tilstrekkelig med varer på lager til å møte alle bestillinger og kjøp, vil du bli kontaktet (ved hjelp av kontaktdetaljene du har gitt oss) hvis vi ikke har nok varer på lager til å levere varene du har kjøpt eller bestilt fra oss, slik at vi kan spørre deg hvordan du ønsker å gå frem. Vi kan, etter eget skjønn, levere en hvilken som helst del av bestillingen som vi har tilgjengelig. Dersom vi er fri for varer i sortimentet, vil vi refundere beløpet du har betalt for disse varer så raskt som mulig, og i alle tilfeller innen 30 dager. Eller hvis du har kundekonto, kan vi etter vårt absolutte skjønn, så raskt som mulig postere en kreditering for å balansere beløpet som er fakturert deg.

  Avslutning

  • Vi kan utsette videre forsyning eller levering, stanse varer under frakten eller avbryte vår kontrakt ved skriftlig melding til deg hvis du bryter en forpliktelse herunder, eller du blir ute av stand til å betale din gjeld når den forfaller, eller hvis det er eller med rimelighet kan antas å bli påbegynt rettergang enten av eller mot deg med påstand om konkurs eller insolvens. Ved avslutning, vil alle betalinger du har utestående hos oss (selv om de ikke enda har forfalt) umiddelbart forfalle til betaling, og vi skal ikke lenger ha noen plikt til å levere varer til deg.

  Reklamasjon

  • Hvis produktene blir levert med feil eller defekter, vennligst kontakt oss via Kontakt oss seksjonen på siden så vil vi arrangere en avhenting av produktene for vår regning.
  • Hvis du har gitt oss beskjed om et problem ved bestillingen innen 30 dager etter leveringen, etter eget valg enten tilby å rette eventuelle mangler eller manglende levering; erstatte eller reparere varer som er skadet eller defekte ved levering; eller kansellere bestillingen (eller den delen av bestillingen som er påvirket) eller refundere til deg det beløpet som er betalt av deg for varene det gjelder.
  • Bestemmelsene i og 11 av disse vilkårene vil ikke påvirke dine rettigheter hvis du er forbruker.

  Hendelser utenfor vår kontroll

  • Vi skal ikke ha noe ansvar overfor deg for eventuelle feil eller forsinkelser i forsyningen eller leveringen eller for eventuelle skader eller feil på varer som er forsynt eller levert herunder, eller for et eventuelt annet ansvar som er forårsaket av hendelser som er utenfor vår rimelige kontroll (herunder ulykker, ekstremvær, ild, eksplosjoner, oversvømmelse, storm, jordskjelv, naturkatastrofer, svikt i telekommunikasjonsnettverk, manglende evne til å bruke transportnettverk, mekaniske feil, terrorangrep, krig, sivil uro, opprør, streiker, lockouts eller andre industrielle tvister, handlinger eller begrensninger fra styresmaktenes side, og pålegg eller restriksjoner som gjelder import og eksport).

  General

  • Hvis en av bestemmelsene i disse vilkårene (inkludert bestemmelser der hvor vi utelukker eller begrenser vårt ansvar overfor deg) finnes å være ugyldig, ulovlig eller ikke gjennomførbar, skal dette ikke påvirke gyldigheten, lovligheten eller gjennomførbarheten til de andre bestemmelsene eller resten av den aktuelle bestemmelsen.
  • Vi er lovforpliktet til å informere deg om at kjøp kan inngås på språket i hjemlandet ditt eller på engelsk, som ellers omforent.

  Lovverk

  • Hvis du er en forbruker, skal du legge merke til at disse vilkårene reguleres av irsk lovverk. Dette betyr at en kontrakt på kjøp gjennom denne siden og eventuelle tvister eller krav vil bli regulert av irsk lovverk. Både du og vi enes om at de irske domstolene vil ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon.
  • Hvis du er et foretak, skal en kontrakt eller tvist eller et krav som oppstår som følge av dette eller i forbindelse med det eller deres gjenstand eller utforming (inkludert ikke-kontraktsrelaterte tvister eller krav), reguleres og tolkes etter irsk lov.
  • Hvis du er et foretak, skal vi begge ugjenkallelig enes om at det er domstolene i Irland som skal ha eksklusiv jurisdiksjon når det gjelder å løse eventuelle tvister eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med en kontrakt eller dens gjenstand eller utforming (inklusive ikke-kontraktsrelaterte tvister eller krav).

  Kontakt

  • Hvis du ønsker å foreta en bestilling, kansellere eller diskutere din bestilling, eller å klage på bestillingen din, skal du se på seksjonen av siden eller bruke kontaktopplysningene fra bestillingsbekreftelsen din.

  MER Å SPARE

  Lavere priser takket være lavprisgarantien. Hvis du finner den billigere, matcher vi den prisen. 

  MER FLEKSIBILITET

  Med alternativet Bestill nå, betal senere kan du skaffe deg det du trenger, akkurat når du trenger det. 

  MER TILLIT

  Med Løftet om perfekt design blir bestillingen din produsert akkurat slik du godkjente den, ellers korrigerer vi den.