user icon Logg inn bag-delivery icon Bestillingsstatus credit-card icon Betal fakturaen question icon Hjelp

  Pens.com
  Vilkår for bruk

  Vennligst les disse bruksvilkårene ("Vilkår") nøye. Ved å gå inn på eller bruke domenene www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com, www.orderpens.com, eller www.pens.com eller ved å kjøpe produkter fra oss går du med på Vilkårene.

  Introduksjon

  • www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com, www.orderpens.com, og www.pens.com styres av National Pen Promotional Products Limited. Vi er registrert i Irland under foretaksnummer 474116 og har vårt registrerte kontor her: First Floor, Building 3, Finnbair Industrial Estate, Dundalk, Co. Louth, A91 XR61. For å kontakte oss, vennligst send en epost til: IR_CustomerService_T@pens.com.
  • Disse vilkårene kan endres. Vennligst sjekk denne siden av og til for å få med deg eventuelle endringer, da de er bindende for deg. Vi anbefaler at du skriver ut et eksemplar av disse vilkårene. De ble sist oppdatert 1. mai 2018.

  Personvern

  • Vår Personvernerklæring og vår Cookie Policy regulerer all bruk av siden. De gir verdifull informasjon om hvordan vi bruker personopplysninger vi får fra deg og bør leses fullt ut. Klikk her for vår Personvernerklæring og Cookie Policy.

  Ansvar

  • Vi bruker rimelig omhu og ferdighet for å besørge denne siden. Siden er besørget "som den er" og vi kan ikke og vil ikke garantere at den fyller alle dine krav.
  • I den grad det ikke er forbudt gjennom lovverket, tar vi intet ansvar for:
  • tap som ikke er forutsigbart (tap er forutsigbart hvis det skyldes en åpenbar konsekvens av vårt brudd eller hvis det ble overveid av oss da vi inngikk kontrakten); og
  • tap som oppstår når vi ikke har gjort feil eller brutt disse vilkårene.
  • Intet i disse vilkår er ment å påvirke dine juridiske rettigheter hvis du er forbruker, ei heller er det ment å utelukke eller begrense vårt ansvar overfor deg for svindel, bedragersk fordreining, for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet eller for annet ansvar som ikke kan begrenses eller utelukkes på grunnlag av gjeldende lovverk
  • Forskjellige unntak og begrensninger av ansvaret vil gjelde for ansvar som oppstår som et resultat av forsyningen av produkter til deg, noe som blir meddelt i våre Kjøpsbetingelser.

  Hele avtalen

  • Disse vilkårene er ment å inneholde hele avtalen din med oss hva angår bruk av og tilgang til siden. De erstatter alle tidligere avtaler og enigheter med deg relatert til dette nettstedet.

  Virus

  • Vi kan ikke garantere at siden vår er sikker og fri for feil eller virus.
  • Du er selv ansvarlig for å konfigurere informasjonsteknologien din, dine dataprogrammer og din plattform for å få tilgang til siden. Du bør bruke din egen virusbeskyttelse.
  • Du må ikke misbruke siden vår ved bevisst å tilføre den virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er ondsinnet eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til siden vår, serveren som siden vår er lagret på eller en annen server, datamaskin eller database som er tilknyttet vår side. Du må ikke angripe siden vår med angrep som hindrer bruk av tjenester eller et distribuert angrep for å hindre tjenester.

  Nettsider vi linker til

  • Der vår side inneholder linker til andre sider og ressurser besørget av en tredjepart, er disse linkene besørget kun som en informasjon til deg. Disse linkene bør ikke tolkes som en godkjennelse fra vår side av de aktuelle sidene det linkes til, eller av informasjonen du måtte få fra dem.
  • Vi har ingen kontroll over disse nettsidenes eller ressursenes innhold.

  Regler om å linke til siden vår

  • Du kan lenke til siden vår, forutsatt at du gjør dette på en måte som er rettferdig og lovlig og ikke skader eller utnytter vårt omdømme.
  • Du må ikke linke på en slik måte at du gir inntrykk av en assosiasjon, godkjennelse eller støtte fra vår side der det ikke eksisterer noen slik.
  • Du må ikke linke til siden vår på noen som helst nettside du ikke eier.
  • Nettsiden vår må ikke avbildes på noen annen side, ei heller kan du opprette en link til noen annen side enn hjemmesiden.
  • Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake tillatelse til å linke uten varsel.
  • Hvis du ønsker å linke til eller bruke noe av innholdet på nettsiden vår annet enn det som står listet opp over, vennligst kontakt ir_web@pens.com.

  Generelt

  • Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene (inkludert bestemmelser hvor vi utelukker eller begrenser vårt ansvar overfor deg) blir funnet å være ugyldige, ulovlige, eller ikke gjennomførbare, skal gyldigheten, lovligheten eller gjennomførbarheten av de andre bestemmelsene eller resten av den aktuelle bestemmelsen ikke påvirkes.
  • Vi er lovpålagt å informere deg om at kjøp kan bli gjennomført i språket til hjemlandet ditt eller på engelsk som ellers omforent.

  Opphavsrett

  • Ved å bruke denne nettsiden, erkjenner du at siden inneholder informasjon, data, programvare, fotografier, grafer, videoer, skrifttyper, grafikk, og annet materiale (samlet "Vårt innhold") som er beskyttet av opphavsrett, varemerker, handelshemmeligheter eller andre eksklusive rettigheter, og at disse rettighetene er gyldige og beskyttet i alle former, media og teknologier som eksisterer nå eller blir utviklet senere.
  • National Pen og dets relaterte merker er varemerker og tjenestemerker for National pen Co. LLC. Alle rettigheter forbeholdt. Alle andre varemerker, tjenestemerker, produktnavn og logoer som finnes på siden vår tilhører deres respektive eiere.
  • Når du foretar en bestilling med en personlig tilpasset inngravering eller logo eller annen tilpasset gravering ("Ditt innhold") som du leverer til National Pen, godtar du samtidig at vi og våre samarbeidspartnere får en royaltyfri, verdensomspennende, ikke-eksklusiv, varig, fullt ut viderelisensierbar rett og ugjenkallelig rett til å bruke, distribuere, reprodusere (inklusive trykke på varer du bestiller fra oss), modifisere, tilpasse, offentlig fremføre og vise frem, oversette Ditt Innhold og lage derivative arbeider fra Ditt Innhold i alle media samt retten til å bruke ditt navn i forbindelse med Ditt Innhold, hvis vi skulle ønske det. Du går også med på at National Pen kan vise frem Ditt innhold i online eller offline markedsføring eller på reklamemateriell.
  • Du kan sende inn Ditt innhold via vår nettside. Du forsikrer og garanterer herved for at når du sender inn Ditt Innhold til oss, har du alle rettigheter og interesser i Ditt Innhold og du har alle rettigheter til å gi oss tillatelsen beskrevet i disse vilkår og bruke Ditt Innhold til alle formålene beskrevet i vilkårene, inkludert men ikke begrenset til det å trykke Ditt Innhold på varene du bestiller. Du forsikrer og går god for at leveringen din til oss av Ditt Innhold ikke krenker åndsrettighetene, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrettene, varemerkene eller patentene til eventuelle tredjeparter. Du forsikrer og garanterer videre at Ditt Innhold ikke krenker eller invaderer en tredjeparts privatliv, ikke er ulovlig, obskønt, truende, utnyttende, injurierende, ærekrenkende, fornærmende, uredelig, villedende, fordomsfullt eller på annet vis skadelig for tredjeparter. Du kan ikke opptre som en annen mens du er på vår side eller legger inn bestilling.
  • Du aksepterer herved å kompensere for, forsvare og holde National Pen, dets moder- og datterselskaper eller tilknytninger og hver av de foregåendes direktører/ styremedlemmer, sjefer, ansatte, agenter, kontraktører, rådgivere, etterfølgere og redere fri for skade fra og mot eventuelle tredjeparters krav, søksmål, tap, ansvar, dommer, kostnader og utgifter (inklusive uten begrensning saksomkostninger, domstolsutgifter og rimelige advokatutgifter), og søksmålsårsaker av alle slag (samlet referert til som "Krav") satt fram av eller oppstått til gunst for en hvilken som helst person eller enhet på grunnlag av eller som følge av krenkelser eller brudd på rettighetene til patenter, opphavsretter eller varemerker, eller underslag eller misbruk av handelshemmeligheter eller annen konfidensiell informasjon, basert på eller relatert til Ditt innhold eller din bestilling av varer eller tjenester fra National pen. I den forbindelse, skal du for egen regning omgående sørge for Kundens rett til fortsatt å bruke Ditt Innhold. Uten innskrenkning av det foregående, skal du være ansvarlig for alle skader, advokatutgifter, saksomkostninger eller andre utgifter påløpt National Pen i forbindelse med eventuell krenkelse av rettigheter eller påstått krenkelse av rettigheter som følge av Ditt Innhold.

  Lovverk

  • Hvis du er en forbruker, skal du vite at disse vilkårene er regulert av irsk lov. Dette innebærer at en kontrakt på kjøp av produkter gjennom siden vår, og eventuelle tvister eller krav som oppstår som følge av den eller i forbindelse med den vil bli regulert av irsk lovverk. Både du og vi enes om at domstolene i Irland skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon. Men hvis du er bosatt i Frankrike kan du også anlegge saksgang i Frankrike.
  • Hvis du er en bedrift, skal en kontrakt og eventuelle tvister eller krav som følge av eller i forbindelse med den eller dens gjenstand eller utforming (inkludert ikke-kontraktsrelaterte tvister eller krav) reguleres av og tolkes etter irsk lovverk.
  • Hvis du er en bedrift, enes vi begge ugjenkallelig om at domstolene i Irland skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å løse eventuelle tvister eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med en kontrakt eller dens gjenstand eller utforming (inkludert ikke-kontraktsrelaterte tvister og krav).

  MER Å SPARE

  Lavere priser takket være lavprisgarantien. Hvis du finner den billigere, matcher vi den prisen. 

  MER FLEKSIBILITET

  Med alternativet Bestill nå, betal senere kan du skaffe deg det du trenger, akkurat når du trenger det. 

  MER TILLIT

  Med Løftet om perfekt design blir bestillingen din produsert akkurat slik du godkjente den, ellers korrigerer vi den.