user icon Přihlásit bag-delivery icon Stav objednávky credit-card icon Zaplatit fakturu question icon Nápověda

  NATIONAL PEN
  Obchodní podmínky

  Pozorně si přečtěte tyto smluvní podmínky prodeje („podmínky“). Vstupem nebo používáním domény Pens.com nebo nákupem od nás souhlasíte s těmito podmínkami.

  Úvod

  • Těmito podmínkami se řídí dodávky výrobků prodávaných společností National Pen Promotional Products Ltd („my“ nebo „nás“) („Pens.com“) pro vás.
  • Tyto podmínky se mohou změnit. Pravidelně kontrolujte tuto stránku, abyste vzali do úvahu námi provedené změny, které jsou pro vás závazné. Doporučujeme vytisknout si kopii těchto podmínek. Poslední aktualizace těchto podmínek proběhla 1. září 2023.
  • Veškeré objednávky, které na stránkách zadáte, jsou na základě těchto podmínek, pokud takové objednávky přijmeme.

  Informace o nás a o tom, jak nás kontaktovat

  • Jsme společnost National Pen Promotional Products Limited a naše značka je Pens.com. Naše společnost je registrována v Irsku pod identifikačním číslem 474116 a registrované sídlo máme na adrese First Floor, Building 3, Finnbair Industrial Estate, Dundalk, Co. Louth, A91 XR61. Naše DIČ je 9726444O.

  Odpovědnost

  • Vynakládáme přiměřené úsilí a schopnosti k poskytování webových stránek. Poskytujeme stránky „tak, jak jsou“ a nemůžeme zaručit a nezaručujeme, že budou splňovat vaše požadavky.
  • V rozsahu, který zákon nezakazuje, nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakoukoli:
  • ztrátu, kterou nelze předvídat (ztráta je předvídatelná, pokud jde o zjevný následek porušení smlouvy z naší strany nebo pokud ji obě smluvní strany braly v úvahu v době uzavření smlouvy); a
  • ztrátu, která není způsobena naším zaviněním nebo porušením těchto podmínek.
  • S výjimkou ustanovení 3.5 nemáme povinnost vás odškodnit (ať na základě smlouvy, porušení práva (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak) jiným způsobem, než vrácením peněz dle těchto podmínek nebo jiným způsobem odškodnění dle našeho uvážení.
  • Aniž by bylo dotčeno ustanovení 3.3, pokud jste firemní zákazník, neponeseme vůči vám žádnou odpovědnost (ať na základě smlouvy, porušení práva (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak) za jakoukoli: (i) ztrátu zisku, obchodu, smluv, dobré pověsti, obchodní příležitosti a jiné podobné ztráty nebo jakéhokoli přerušení podnikání; nebo: (ii) nepřímou či následnou škodu, ani neponeseme vůči vám žádnou odpovědnost za ztrátu, která není předvídatelným následkem našeho porušení těchto podmínek nebo našich zákonných povinností.
  • Nic v podmínkách není úmyslně vytvořeno s důsledkem ovlivnit vaše zákonná práva spotřebitele, ani s důsledkem vyloučit nebo omezit naši odpovědnost vůči vám za podvod, záměrnou desinformaci, za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí, nebo za jakoukoli jinou odpovědnost, kterou dle platných zákonů nelze omezit nebo vyloučit.

  Výrobky a proces objednávky

  Obrázky výrobků na našich webových stránkách slouží pouze k ilustračním účelům. I přes naše maximální úsilí o co nejpřesnější zobrazení barev nemůžeme zaručit, že barvy výrobků zobrazené na displeji konkrétního zařízení přesně odpovídají barvám výrobků. Váš výrobek se od takových obrázků může mírně lišit. Výrobky neprodáváme dětem a vědomě neprodáváme naše výrobky jednotlivcům mladším 18 let.

  Veškeré zboží podléhá aktuální dostupnosti. Usilujeme o to držet dostatečné skladové zásoby k uspokojení všech objednávek a nákupů, pokud však nemáme dostatečné skladové zásoby k dodání nebo doručení zboží, které jste objednali a zaplatili, pokusíme se vás kontaktovat pomocí vámi uvedených kontaktních údajů, abychom se vás zeptali, jak si přejete pokračovat. Dle vlastního uvážení můžeme zpracovat kteroukoli část objednávky, která je dostupná. Pokud je zboží vyprodáno, vrátíme vám peněžní prostředky za cenu zaplacenou za zboží jakmile to bude možné a v každém případě do 30 dní nebo, v případě zákazníků s účtem, můžeme, dle našeho výlučného uvážení, co možná nejdříve udělit kredit k vyrovnání částky, která vám byla fakturována. Vyhrazujeme si právo inkasovat od zákazníků částky jakékoli výše obdržené neprávem z důvodu chyb nebo přehlédnutí na stránkách, v jiných marketingových materiálech, za výrobky zaslané omylem či v jiných případech.

  Vždy usilujeme o to, abychom dodávali výrobky nejvyšší kvality. Naším příslibem dokonalého tisku zaručujeme, že vaše objednávka bude vyrobena přesně podle vašeho návrhu. Pokud se nedopatřením stane, že obdržené výrobky neodpovídají vámi schválené verzi, zavolejte nám prosím do 30 dní od obdržení výrobků na kontaktní číslo uvedené v zápatí části Kontaktujte nás na našich webových stránkách a předejte nám detailní fotografii zachycující některý z následujících problémů: a) chyba ve výrobním procesu, kdy se finální výrobek liší od schválené verze nebo b) problém s kvalitou tisku.

  Podnikneme příslušné kroky k nápravě problému. To může, dle naší volby, zahrnovat slevu za dotčené výrobky, nebo opětovný tisk a opětovné zaslání dotčených výrobků bez dalších nákladů zákazníkovi.

  • Výjimky: Příslib dokonalého tisku se nevztahuje na výrobky, které byly upraveny po dodání, nebo na výrobky, u kterých došlo k nesprávné manipulaci, nesprávnému skladování nebo nesprávnému použití po dodání.
  • Upozornění ohledně reklamací: Pokud chcete v rámci příslibu dokonalého tisku podat reklamaci, musíte nás upozornit telefonicky a reklamaci tak zadat do 30 dní od obdržení výrobku.
  • Jediná záruka: Příslib dokonalého tisku je jedinou a výhradní zárukou poskytovanou společností Pens.com s ohledem na kvalitu výrobků. Veškeré ostatní záruky, výslovné či implicitní, jsou tímto vyloučeny, kromě jiného včetně záruky prodejnosti, vhodnosti k určitému účelu a záruky neporušení cizích práv.
  • Omezení odpovědnosti: Naše odpovědnost za příslib dokonalého tisku je omezena na kupní cenu výrobku. V žádném případě neponeseme odpovědnost za jakékoli přímé škody, náhodné škody nebo následné škody vzniklé použitím výrobku nebo neschopností výrobek použít.

  U všech ostatních problémů s vašimi výrobky platí, že pokud nás na problém upozorníte do 90 dní od doručení, můžeme, na základě naší vlastní volby, provést jeden z následujících kroků: i) nabídnout nápravu jakéhokoli nedostatku nebo nedoručení, ii) vyměnit nebo opravit jakékoli zboží, které je v okamžik doručení poškozené nebo vadné, nebo iii) stornovat objednávku (nebo část dotyčné objednávky) a vrátit vám peněžní prostředky ve výši částky uhrazené za dané zboží.

  Vyhrazujeme si právo kdykoli stornovat jakoukoli objednávku, i po expedici. Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou nám zadáte prostřednictvím stránek nebo jakýmkoli jiným způsobem. V případě, že provedeme změnu objednávky nebo objednávku stornujeme, pokusíme se vás na to upozornit tak, že vás kontaktujeme na vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo a/nebo poštovní adresu uvedenou v našich záznamech. Pokud nám zadáte objednávku, vaše objednávka se také bude řídit smluvními podmínkami objednávek uvedenými níže.

  Náš proces objednávek vám umožňuje dříve, než nám objednávku odešlete, zkontrolovat a opravit jakékoli chyby. Věnujte prosím čas kontrole a čtení vaší objednávky na všech stránkách procesu objednávky. Objednávku výrobku na stránkách zadáte stisknutím potvrzovacího tlačítka na konci procesu dokončení objednávky. Tato objednávka představuje závaznou nabídku s povinností zaplatit, jakmile objednávku přijmeme. Potvrzením objednávky souhlasíte s koupí vámi vybraného výrobku. Následně vám pošleme potvrzení objednávky s podrobným uvedením vámi objednaných výrobků. Vaše objednávka je přijata, jakmile obdržíte potvrzení objednávky.

  Platbu za vaši objednávku přijmeme buď v okamžik objednání nebo můžete souhlasit s platbou za výrobek a veškeré příslušné poplatky do 30 dní od obdržení faktury.

  Bohužel, neprodáváme do všech zemí. Přijímáme nabídky pouze z následujících zemí: Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Japonsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.

  Cena a platba

  Cena splatná za vaši objednávku odpovídá ceně stanovené v okamžik odeslání vaší objednávky. Cena splatná za zboží zahrnuje daně v aktuální platné výši. Připočteny mohou být poplatky za doručení a manipulaci, které vám oznámíme. Celkovou cenu splatnou za objednané zboží vám oznámíme dříve, než bude platba požadována. Občas zboží propagujeme za propagační cenu. Uvést musíte relevantní propagační kód, jinak vám může být účtována plná cena. Ceny se mohou změnit bez předchozího upozornění. Propagační nabídky nemusí být možné kombinovat s jinými nabídkami.

  V závislosti na finanční hodnotě objednávky můžeme požadovat zálohu. Naše účetní oddělení se s vámi příslušným způsobem spojí. V případě, že je požadována záloha, vezměte prosím na vědomí, že vaše objednávky nebudou zařazeny do výroby, dokud zálohu neobdržíme. U objednávek zadaných prostřednictvím stránek lze platbu provést většinou platebních karet tak, že na stránce s dokončením objednávky vyplníte příslušné údaje.

  Pokud při dokončování nákupu zvolíte zaplatit plnou kupní cenu v okamžik objednání, je nutné, abychom obdrželi platbu za celou objednávku a veškeré příslušné poplatky při zadání objednávky, jestliže nejsme předem písemně domluveni jinak. Nebo, pokud při dokončování nákupu zvolíte zaplatit plnou kupní cenu později, je nutné, abychom obdrželi platbu za celou objednávku a veškeré příslušné poplatky do 30 dní od data fakturace, jestliže nejsme předem písemně domluveni jinak.

  Pokud za objednávku nebo nákup platíte kartou, potvrzujete, že použitá karta je vaše nebo že máte oprávnění ji použít. Všichni majitelé karet podléhají kontrolnímu ověření a autorizaci vydavatelem karty. Pokud vydavatel karty odmítne platbu autorizovat, vaši objednávku či nákup nepřijmeme, nebudeme povinni vám sdělit důvod odmítnutí a neponeseme odpovědnost za položku, která vám nebude doručena nebo poskytnuta. Neodpovídáme za vydavatele karet ani banku, pokud držiteli karty cokoli účtují v důsledku zpracování platby vaší kreditní/debetní kartou v souladu s vaší objednávkou či nákupem. Doporučujeme vám, abyste údaje o platební kartě nikomu, ani nám, nesdělovali e-mailem. Neodpovídáme za jakékoli ztráty, které mohou nastat, pokud nám takové údaje sdělíte prostřednictvím internetového odkazu nebo e-mailem. Za veškeré takové ztráty nesete odpovědnost vy. Vždy budeme oprávněni k vypořádání jakýchkoli dluhů či nároků, které můžeme mít vůči vám, za jakékoli částky, které nám dlužíte. Pokud jste obchodní zákazník, nesmíte zadržovat jakékoli platby za jakékoli faktury nebo jinou dlužnou částku z důvodu jakéhokoli práva na vypořádání nebo protinároku, které můžete mít nebo tvrdíte, že máte.

  Občas může dojít k chybě a zboží nemusí být naceněno správně, v takovém případě nejsme povinni zboží dodat za nesprávnou cenu či vůbec. My tak (dle našeho uvážení) buď objednávku stornujeme a vrátíme vám peněžní prostředky za cenu, kterou jste uhradili, nebo vyvineme přiměřené úsilí k tomu, abychom se s vámi spojili a zeptali se vás, zda si přejete pokračovat v objednávce za správnou cenu. Pokud nejsme schopni se s vámi spojit nebo si nepřejete pokračovat v objednávce za správnou cenu, vaši objednávku stornujeme a vrátíme vám peněžní prostředky za cenu, kterou jste uhradili.

  Formát našich faktur a výpisů pro vás určujeme výhradně my a nebudeme provádět žádné úpravy našich formátů, pokud o navržené úpravy není požádáno písemně alespoň šest měsíců předem a bez našeho výslovného souhlasu.

  Pokud tyto podmínky přijmete nebo s těmito podmínkami souhlasíte jménem společnosti či jiné právnické osoby, prohlašujete a zaručujete, že máte oprávnění uzavírat závazky za danou společnost či jinou právnickou osobu dle těchto podmínek. Pokud jste obchodní zákazník, odpovídáte za všechny objednávky zadané vašimi zaměstnanci a za veškeré nákupy provedené kartami, které vám byly vydány, a my nejsme vázáni žádnými jednotlivými limity objednávek, které mají vaši zaměstnanci od vás stanoveny.

  Písemnou výpovědí můžeme pozastavit další dodávky či doručení, zastavit jakékoli zboží v přepravě či naši smlouvu ukončit, pokud porušíte jakékoli povinnosti dle těchto podmínek, pokud u vás nastane neschopnost uhradit vaše dluhy při jejich splatnosti nebo pokud je nebo může být proti vám zahájeno řízení o úpadku nebo platební neschopnosti. V okamžik ukončení smlouvy se veškeré platby, které nám dlužíte (dokonce pokud ještě nejsou dlužné) stanou ihned dlužnými a splatnými a my nejsme dále povinni vám dodávat zboží.

  Dodání a vlastnické právo

  • Budeme se snažit dodat zboží dle vaší objednávky obvykle v uvedené dodací lhůtě. Za okolností, kdy objednávku nelze vyrobit nebo dodat do 28 dnů po zadání objednávky, se společnost National Pen bude snažit informovat zákazníka o zpoždění a o možných alternativních variantách produktu. V nepravděpodobném případě, že vám zboží nedáme k dispozici do 28 dnů od zadání vaší objednávky nebo v dohodnuté lhůtě, budete mít kromě svých práv dle ustanovení 8 a 12 také možnost svou objednávku zrušit tak, že nás o tom informujete před odesláním zboží. Další informace o dodání našeho zboží najdete v nejčastějších dotazech.
  • Před zadáním objednávky se prosím podívejte na možnosti dodání uvedené na našich webových stránkách, abyste se ujistili, že na vaši adresu můžeme dodávat. Při vyzvednutí nebo dodání může být požadován platný podpis. V nepravděpodobném případě, že nedostanete všechno zboží v uvedené dodací lhůtě nebo tak, jak bylo dohodnuto, nás musíte neprodleně informovat.
  • Musíte udělat vše, co přiměřeně můžete, abyste umožnili uskutečnění dodávky v daném čase a místě. Pokud se dodání nezdaří následkem okolností, na které máte přiměřený vliv, kurýr zanechá oznámení o pokusu o doručení, ve kterém budou uvedeny kroky k zajištění nového data doručení. Pokud nebudeme moci zařídit datum opětovného doručení, částka, kterou máte zaplatit na základě vaší objednávky, bude i nadále splatná.
  • Aniž by bylo dotčeno ustanovení 7.3, veškeré zakoupené zboží je dodáváno FOB v našich prostorách nebo v prostorách našeho dodavatele služeb, tj. vlastnictví zboží na vás přechází v okamžiku, kdy jej dodáme nebo kdy jej naším jménem dodá veřejný dopravce.

  Dostupnost

  • Veškeré zboží je podmíněno dostupností. Snažíme se mít naskladněn dostatek zásob k uspokojení všech objednávek a nákupů, nicméně pokud nebudeme mít dostatek zásob k dodání nebo doručení zboží, které objednáte a zaplatíte, pokusíme se vás kontaktovat pomocí údajů, které jste nám poskytli, a zeptat se vás, jak chcete postupovat. Dle našeho uvážení můžeme zpracovat jakoukoli část objednávky, která je k dispozici. Pokud zboží není na skladě, vrátíme vám cenu zaplacenou za toto zboží co nejdříve, nejdéle do 30 dnů nebo v případě zákazníka s účtem můžeme dle svého výhradního uvážení co nejdříve vytvořit kredit k započtení částky, která vám byla fakturována.

  Zrušení smlouvy

  • Záruka je jeden rok! Můžete nakupovat se 100% důvěrou. Pokud nebyla objednávka vyrobena přesně podle vašich specifikací, můžete její nepoužitou část vrátit a my ji nahradíme nebo vám vrátíme peníze. Jednoduše kontaktujte kdykoli během jednoho roku náš zákaznický servis a domluvte si vrácení nepoužité části objednávky a my vám rychle a ochotně vrátíme peníze. Naše osvědčená záruka znamená, že s National Pen nikdy neriskujete ani korunu!

  Ukončení smlouvy

  • Můžeme pozastavit další dodávání nebo doručování, zastavit jakékoli přepravované zboží nebo písemnou výpovědí ukončit naši smlouvu, pokud porušíte nějakou povinnost z této smlouvy nebo nebudete moci uhradit své závazky v době splatnosti nebo zahájíte řízení či proti vám bude zahájeno řízení nebo bude přiměřeně pravděpodobné, že zahájíte řízení či proti vám bude zahájeno řízení z důvodu úpadku nebo platební neschopnosti. Při ukončení smlouvy budou okamžitě splatné veškeré platby, které nám dlužíte (i když ještě nemají být uhrazeny), a nebudeme nadále povinni vám dodávat jakékoli zboží.

  Vadné zboží

  • V případě, že jsou dodané produkty vadné nebo nesprávné, kontaktujte nás prosím prostřednictvím odkazu v sekci kontaktní údaje a my na vlastní náklady zařídíme, aby od vás byly produkty vyzvednuty.
  • Aniž by bylo dotčeno vaše obecné právo na rušení objednávek dle části 9, pokud nás upozorníte na problém se zbožím do 30 dnů od dodání, můžeme dle svého uvážení buď nabídnout nápravu případného nedostatku nebo nedodání zboží, vyměnit nebo opravit zboží, které je při dodání poškozené nebo vadné, nebo objednávku (či její dotčenou část) zrušit a vrátit vám částku, kterou jste za příslušné zboží zaplatili.
  • Pokud jste spotřebitel, ustanovení částí 9 a 11 těchto podmínek nemají vliv na vaše zákonná práva.

  Události mimo naši kontrolu

  • Nebudeme mít vůči vám žádnou odpovědnost za jakékoli neuskutečnění nebo zpoždění dodávky či doručení ani za jakékoli poškození nebo škodu na zboží dodaném či doručeném dle této smlouvy, ani žádnou jinou odpovědnost v případě, že je daná skutečnost způsobena jakoukoli událostí nebo okolností mimo náš přiměřený vliv (zahrnující kromě jiného, nehody, extrémní povětrnostní podmínky, požár, výbuch, záplavy, bouře, zemětřesení, přírodní katastrofy, poruchy telekomunikačních sítí, nemožnost používat dopravní sítě, mechanické závady, zásah vyšší moci, teroristické útoky, války, občanské nepokoje, pouliční výtržnosti, stávky, blokády a jiné průmyslové spory, činy nebo omezení stanovená vládou a uvalení omezení na dovoz nebo vývoz).

  Obecné

  • Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek (včetně jakýchkoli ustanovení, ve kterých vylučujeme nebo omezujeme svou odpovědnost vůči vám) shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost, zákonnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení těchto podmínek a zbytku předmětného ustanovení.
  • Jsme ze zákona povinni vás informovat, že nákupy lze realizovat v jazyce vaší rodné země a v angličtině, pokud není dohodnuto jinak.

  Právní předpisy

  • Pokud jste spotřebitel, vezměte prosím na vědomí, že tyto podmínky se řídí irskými zákony. To znamená, že smlouva o nákupu produktů prostřednictvím našich webových stránek a jakékoli spory nebo nároky vzniklé z tohoto nákupu nebo ve spojení s ním se budou řídit irským právem. My i vy souhlasíme, že nevýhradní soudní příslušnost budou mít soudy v Irsku.
  • Pokud jste firma, budou se smlouva a jakékoli spory nebo nároky vzniklé z této smlouvy nebo jejího předmětu nebo jejího uzavírání (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) či ve spojení s nimi řídit zákony Irska a budou vykládány v souladu s těmito zákony.
  • Pokud jste firma, oba neodvolatelně souhlasíme, že soudy v Irsku budou mít výhradní pravomoc k řešení jakýchkoli sporů nebo nároků vzniklých z této smlouvy, jejího předmětu nebo jejího uzavírání (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků), či ve spojení s nimi.

  Kontakt

  • Pokud chcete učinit objednávku, zrušit objednávku nebo o ní diskutovat, či vznést stížnost ohledně vaší objednávky, podívejte se prosím do sekce kontaktujte nás na našich webových stránkách nebo prosím použijte kontaktní informace uvedené v potvrzení objednávky.

  VÍCE ÚSPOR

  Utraťte méně díky naší záruce nízkých cen. Pokud výrobek najdete jinde za méně, dorovnáme cenu. 

  VÍCE FLEXIBILITY

  Díky naší služběkupte nyní, zaplaťte později můžete získat vše, co potřebujete, když to potřebujete. 

  VÍCE JISTOTY

  Náš příslib dokonalého tisku znamená, že vaše objednávka bude vyrobena přesně tak, jak jste ji schválili, anebo vše napravíme.