NATIONAL PEN
Obchodní podmínky

Pečlivě si prosím přečtěte podmínky používání webových stránek (dále jen „podmínky“). Vstupem nebo používáním domén www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com, www.orderpens.com a www.pens.com nebo nákupem našich produktů s těmito podmínkami souhlasíte.

Úvod

 • Těmito podmínkami se řídí dodávka produktů prodávaných společností National Pen Promotional Products Ltd obchodující pod názvem Universal pen, v ČR National Pen (dále jen my, nebo National Pen)
 • Tyto podmínky se mohou měnit. Podívejte se prosím občas na tuto stránku, abyste zaznamenali případné změny, protože tyto změny jsou pro vás závazné.
 • Všechny objednávky zadané na našich webových stránkách se těmito podmínkami řídí a jsou platné až poté, co je přijmeme.

O nás a jak nás kontaktovat

 • Jsme společnost National Pen Promotional Products Limited. Jsme registrování v Irsku pod číslem společnosti 474116 se sídlem na adrese Building D, Xerox Technology Park, Dundalk, Co. Louth. Naše daňové registrační číslo v ČR je DIČ: CZ 683277685.

Odpovědnost

 • Vynakládáme přiměřené úsilí a schopnosti k poskytování webových stránek. Poskytujeme stránky „tak, jak jsou“ a nemůžeme zaručit a nezaručujeme, že budou splňovat vaše požadavky.
 • V rozsahu, který zákon nezakazuje, nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakoukoli:
 • ztrátu, kterou nelze předvídat (ztráta je předvídatelná, pokud jde o zjevný následek porušení smlouvy z naší strany nebo pokud ji obě smluvní strany braly v úvahu v době uzavření smlouvy); a
 • ztrátu, která není způsobena naším zaviněním nebo porušením těchto podmínek.
 • S výjimkou ustanovení 3.5 nemáme povinnost vás odškodnit (ať na základě smlouvy, porušení práva (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak) jiným způsobem, než vrácením peněz dle těchto podmínek nebo jiným způsobem odškodnění dle našeho uvážení.
 • Aniž by bylo dotčeno ustanovení 3.3, pokud jste firemní zákazník, neponeseme vůči vám žádnou odpovědnost (ať na základě smlouvy, porušení práva (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak) za jakoukoli: (i) ztrátu zisku, obchodu, smluv, dobré pověsti, obchodní příležitosti a jiné podobné ztráty nebo jakéhokoli přerušení podnikání; nebo: (ii) nepřímou či následnou škodu, ani neponeseme vůči vám žádnou odpovědnost za ztrátu, která není předvídatelným následkem našeho porušení těchto podmínek nebo našich zákonných povinností.
 • Nic v podmínkách není úmyslně vytvořeno s důsledkem ovlivnit vaše zákonná práva spotřebitele, ani s důsledkem vyloučit nebo omezit naši odpovědnost vůči vám za podvod, záměrnou desinformaci, za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí, nebo za jakoukoli jinou odpovědnost, kterou dle platných zákonů nelze omezit nebo vyloučit.

Průběh objednávání

 • Průběh objednávání vám umožňuje objednávku zkontrolovat a opravit případné chyby dříve, než objednávku odešlete. Při objednávání si prosím pečlivě čtěte a kontrolujte každou stránku objednacího procesu.
 • Na webových stránkách objednáte produkt stisknutím tlačítka pro potvrzení objednávky na konci objednacího procesu. Tato objednávka je závazná a máte povinnost ji zaplatit v případě, že vaši objednávku přijmeme. Potvrzením objednávky se zavazujete koupit vámi vybraný produkt. V návaznosti na objednání vám zašleme potvrzení objednávky s informacemi o produktech, které jste objednali.
 • Vaše objednávka je přijata, když obdržíte potvrzení objednávky.
 • Platbu za Vaši objednávku přijmeme buď během objednání, nebo se můžete zavázat, že produkt a případné poplatky uhradíte do 30 dnů od vystavení faktury.
 • Bohužel neprodáváme ve všech zemích. Nepřijímáme objednávky z jiných zemí, než je: Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Japonsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.

Naše produkty

 • Obrázky produktů na našich webových stránkách jsou pouze ilustrativní. Přes to, že jsme vynaložili veškeré úsilí, aby byly barvy zobrazeny přesně, nemůžeme zaručit přesnost barevného odstínu produktu na displeji vašeho zařízení. Produkt se může od těchto obrázků mírně lišit.

Cena a platba

 • Konečná cena vaší objednávky je stanovena v době odeslání objednávky. Konečná cena zahrnuje DPH v aktuální platné výši. K ceně mohou být připočtený poplatky za poštovné a manipulaci, o čemž budete informování. O celkové ceně za objednané zboží budete informování dříve, než bude požadována platba.
 • Občas nabízíme zboží za akční cenu, k získání této konkrétní cenové nabídky je třeba uvést akční kód, jinak vám může být účtována plná cena.
 • Pokud dojde k chybě a u zboží bude uvedena nesprávná cena, nejsme povinni vám zboží dodat. Dle vlastního uvážení buď objednávku zrušíme a vrátíme vám zaplacenou částku, nebo vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás kontaktovali a zeptali se, zda chcete objednávku uskutečnit za správnou cenu. Pokud se nám nepodaří vás kontaktovat nebo pokud si nebudete přát v objednávce za správnou cenu pokračovat, objednávku zrušíme a vrátíme vám zaplacenou částku.
 • Pokud jste se při dokončování objednávky rozhodli zaplatit celou kupní cenu v době objednávání, musíme obdržet platbu za celou objednávku a případné poplatky, pokud jsme se předem písemně nedomluvili jinak.
 • Pokud jste se při dokončování objednávky rozhodli zaplatit celou kupní cenu později, musíme obdržet platbu za celou objednávku a všechny případné poplatky do 30 dnů po datu vystavení faktury, pokud jsme se předem písemně nedomluvili jinak.
 • V závislosti na peněžní hodnotě objednávky můžeme požadovat zálohu. V této věci vás kontaktuje naše účetní oddělení. V případě, že je záloha požadována, upozorňujeme, že vaše objednávky nebudou předány do výroby, dokud požadovanou zálohu neobdržíme.
 • U objednávek zadaných prostřednictvím webových stránek lze platbu uskutečnit pomocí většiny platebních karet tak, že na stránce vyplníte příslušné informace.
 • Použitím platební karty k zaplacení vaší objednávky nebo nákupu potvrzujete, že platební karta je vaše nebo že jste oprávněni kartu použít.
 • Všichni držitelé platebních karet musí být ověřeni a schváleni vydavatelem karty. Pokud vydavatel karty odmítne platbu autorizovat, vaši objednávku nebo nákup nepřijmeme, nejsme povinni vás informovat o důvodu odmítnutí nákupu a neneseme odpovědnost za položku, která vám nebude dodána nebo poskytnuta. Neneseme odpovědnost za to, že vydavatel karty nebo banka naúčtuje držiteli karty poplatek následkem našeho zpracování vaší platby kreditní nebo debetní kartou v souladu s vaší objednávkou nebo nákupem.
 • Doporučujeme nesdělovat nikomu, ani nám, informace o své platební kartě e-mailem. Nemůžeme nést odpovědnost za jakékoli ztráty, které můžete utrpět, když nám budete zasílat informace internetovým odkazem nebo e-mailem. Jakákoli takováto ztráta je zcela na vaši zodpovědnost.
 • Pokud tyto podmínky přijímáte nebo s nimi souhlasíte jménem společnosti nebo jiné právní osoby, prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni danou společnost nebo jinou právnickou osobu zavázat k dodržování těchto podmínek.
 • Pokud jste firemní zákazník, nesete odpovědnost za všechny objednávky, které učiní vaši zaměstnanci, a za jakékoli nákupy provedené na karty, které vám byly vydány, a my nejsme vázáni žádnými individuálními limity objednávek, které můžete svým zaměstnancům uložit.
 • Pokud jste firemní zákazník, nesmíte zadržovat platbu jakékoli faktury nebo jiné částky, která je splatná v náš prospěch, z důvodu jakéhokoli práva na započtení nebo protipohledávku, které můžete mít nebo údajně mít.
 • Budeme vždy oprávněni započíst jakýkoli dluh nebo nárok, který vůči vám můžeme mít, proti jakýmkoli částkám, které vám dlužíme.
 • Formát naší faktury a výpisů, které vám poskytujeme, budeme určovat výhradně my a nebudeme provádět žádné úpravy našeho formátu, pokud o navrhované změny nebude písemně požádáno nejméně šest měsíců předem. My takové změny musíme výslovně schválit.

Dodání a vlastnické právo

 • Budeme se snažit dodat zboží dle vaší objednávky obvykle v uvedené dodací lhůtě. Za okolností, kdy objednávku nelze vyrobit nebo dodat do 28 dnů po zadání objednávky, se společnost National Pen bude snažit informovat zákazníka o zpoždění a o možných alternativních variantách produktu. V nepravděpodobném případě, že vám zboží nedáme k dispozici do 28 dnů od zadání vaší objednávky nebo v dohodnuté lhůtě, budete mít kromě svých práv dle ustanovení 8 a 12 také možnost svou objednávku zrušit tak, že nás o tom informujete před odesláním zboží. Další informace o dodání našeho zboží najdete v nejčastějších dotazech.
 • Před zadáním objednávky se prosím podívejte na možnosti dodání uvedené na našich webových stránkách, abyste se ujistili, že na vaši adresu můžeme dodávat. Při vyzvednutí nebo dodání může být požadován platný podpis. V nepravděpodobném případě, že nedostanete všechno zboží v uvedené dodací lhůtě nebo tak, jak bylo dohodnuto, nás musíte neprodleně informovat.
 • Musíte udělat vše, co přiměřeně můžete, abyste umožnili uskutečnění dodávky v daném čase a místě. Pokud se dodání nezdaří následkem okolností, na které máte přiměřený vliv, kurýr zanechá oznámení o pokusu o doručení, ve kterém budou uvedeny kroky k zajištění nového data doručení. Pokud nebudeme moci zařídit datum opětovného doručení, částka, kterou máte zaplatit na základě vaší objednávky, bude i nadále splatná.
 • Aniž by bylo dotčeno ustanovení 7.3, veškeré zakoupené zboží je dodáváno FOB v našich prostorách nebo v prostorách našeho dodavatele služeb, tj. vlastnictví zboží na vás přechází v okamžiku, kdy jej dodáme nebo kdy jej naším jménem dodá veřejný dopravce.

Dostupnost

 • Veškeré zboží je podmíněno dostupností. Snažíme se mít naskladněn dostatek zásob k uspokojení všech objednávek a nákupů, nicméně pokud nebudeme mít dostatek zásob k dodání nebo doručení zboží, které objednáte a zaplatíte, pokusíme se vás kontaktovat pomocí údajů, které jste nám poskytli, a zeptat se vás, jak chcete postupovat. Dle našeho uvážení můžeme zpracovat jakoukoli část objednávky, která je k dispozici. Pokud zboží není na skladě, vrátíme vám cenu zaplacenou za toto zboží co nejdříve, nejdéle do 30 dnů nebo v případě zákazníka s účtem můžeme dle svého výhradního uvážení co nejdříve vytvořit kredit k započtení částky, která vám byla fakturována.

Zrušení smlouvy

 • Záruka je jeden rok! Můžete nakupovat se 100% důvěrou. Pokud nebyla objednávka vyrobena přesně podle vašich specifikací, můžete její nepoužitou část vrátit a my ji nahradíme nebo vám vrátíme peníze. Jednoduše kontaktujte kdykoli během jednoho roku náš zákaznický servis a domluvte si vrácení nepoužité části objednávky a my vám rychle a ochotně vrátíme peníze. Naše osvědčená záruka znamená, že s National Pen nikdy neriskujete ani korunu!

Ukončení smlouvy

 • Můžeme pozastavit další dodávání nebo doručování, zastavit jakékoli přepravované zboží nebo písemnou výpovědí ukončit naši smlouvu, pokud porušíte nějakou povinnost z této smlouvy nebo nebudete moci uhradit své závazky v době splatnosti nebo zahájíte řízení či proti vám bude zahájeno řízení nebo bude přiměřeně pravděpodobné, že zahájíte řízení či proti vám bude zahájeno řízení z důvodu úpadku nebo platební neschopnosti. Při ukončení smlouvy budou okamžitě splatné veškeré platby, které nám dlužíte (i když ještě nemají být uhrazeny), a nebudeme nadále povinni vám dodávat jakékoli zboží.

Vadné zboží

 • V případě, že jsou dodané produkty vadné nebo nesprávné, kontaktujte nás prosím prostřednictvím odkazu v sekci kontaktní údaje a my na vlastní náklady zařídíme, aby od vás byly produkty vyzvednuty.
 • Aniž by bylo dotčeno vaše obecné právo na rušení objednávek dle části 9, pokud nás upozorníte na problém se zbožím do 30 dnů od dodání, můžeme dle svého uvážení buď nabídnout nápravu případného nedostatku nebo nedodání zboží, vyměnit nebo opravit zboží, které je při dodání poškozené nebo vadné, nebo objednávku (či její dotčenou část) zrušit a vrátit vám částku, kterou jste za příslušné zboží zaplatili.
 • Pokud jste spotřebitel, ustanovení částí 9 a 11 těchto podmínek nemají vliv na vaše zákonná práva.

Události mimo naši kontrolu

 • Nebudeme mít vůči vám žádnou odpovědnost za jakékoli neuskutečnění nebo zpoždění dodávky či doručení ani za jakékoli poškození nebo škodu na zboží dodaném či doručeném dle této smlouvy, ani žádnou jinou odpovědnost v případě, že je daná skutečnost způsobena jakoukoli událostí nebo okolností mimo náš přiměřený vliv (zahrnující kromě jiného, nehody, extrémní povětrnostní podmínky, požár, výbuch, záplavy, bouře, zemětřesení, přírodní katastrofy, poruchy telekomunikačních sítí, nemožnost používat dopravní sítě, mechanické závady, zásah vyšší moci, teroristické útoky, války, občanské nepokoje, pouliční výtržnosti, stávky, blokády a jiné průmyslové spory, činy nebo omezení stanovená vládou a uvalení omezení na dovoz nebo vývoz).

Obecné

 • Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek (včetně jakýchkoli ustanovení, ve kterých vylučujeme nebo omezujeme svou odpovědnost vůči vám) shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost, zákonnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení těchto podmínek a zbytku předmětného ustanovení.
 • Jsme ze zákona povinni vás informovat, že nákupy lze realizovat v jazyce vaší rodné země a v angličtině, pokud není dohodnuto jinak.

Právní předpisy

 • Pokud jste spotřebitel, vezměte prosím na vědomí, že tyto podmínky se řídí irskými zákony. To znamená, že smlouva o nákupu produktů prostřednictvím našich webových stránek a jakékoli spory nebo nároky vzniklé z tohoto nákupu nebo ve spojení s ním se budou řídit irským právem. My i vy souhlasíme, že nevýhradní soudní příslušnost budou mít soudy v Irsku.
 • Pokud jste firma, budou se smlouva a jakékoli spory nebo nároky vzniklé z této smlouvy nebo jejího předmětu nebo jejího uzavírání (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) či ve spojení s nimi řídit zákony Irska a budou vykládány v souladu s těmito zákony.
 • Pokud jste firma, oba neodvolatelně souhlasíme, že soudy v Irsku budou mít výhradní pravomoc k řešení jakýchkoli sporů nebo nároků vzniklých z této smlouvy, jejího předmětu nebo jejího uzavírání (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků), či ve spojení s nimi.

Kontakt

 • Pokud chcete učinit objednávku, zrušit objednávku nebo o ní diskutovat, či vznést stížnost ohledně vaší objednávky, podívejte se prosím do sekce kontaktujte nás na našich webových stránkách nebo prosím použijte kontaktní informace uvedené v potvrzení objednávky.

Nejvýhodnější cena

Vyrábíme vlastní produkty a tím vám šetříme peníze.

Koupit nyní, zaplatit později

Víme, že si vaši objednávku zamilujete, a proto umožňujeme zaplatit později.

Náš osobní slib

Díky naší záruce můžete objednávat bez rizika.