user icon Log ind bag-delivery icon Ordrestatus credit-card icon Betal min faktura question icon Hjælp

  Pens.com
  Brugervilkår

  Læs venligst disse brugervilkår (\"Vilkår\") grundigt. Ved at tilgå eller bruge domænerne www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com, www.orderpens.com, and www.pens.com eller ved at købe et produkt fra os vedgår du disse Vilkår.

  Introduktion

  • Disse Vilkår styrer brugen af domænerne www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com, www.orderpens.com og www.pens.com (\"Sitet"\) af besøgende på Sitet og vore kunder (\"dig"\).
  • www.penseurope.com, www.nationalpen.co.uk, www.pens.jp, www.pensaustralia.com, www.orderpens.com og www.pens.com er drevet af National Pen Promotional Products Limited. Vi er registreret i Irland under kundenummer 474116 og har vores registrede kontoradresse First Floor, Building 3, Finnbair Industrial Estate, Dundalk, Co. Louth, A91 XR61. For at kontakte os, email venligst: IR_CustomerService_T@pens.com.
  • Disse vilkår kan ændre sig. Besøg venligst denne side fra tid til anden for at bemærke ændringer vi har lavet, da de er bindende for dig. Vi anbefaler at du udskriver en kopi af disse vilkår. Disse vilkår er senest opdateret 1. maj 2018.

  Privatliv

  • Vores privatlivs- og cookiepolitik styrer al brug af Sitet. Den giver vigtig information om hvordan vi bruger hvilkensomhelst personlige oplysninger du giver os og bør læses i sin helhed. Klik HER for vores privatlivs- og cookiepolitik.

  Ansvarlighed

  • Vi bruger passende omhyggelighed og færdigheder ved at levere Sitet. Sitet er tilgængeligt "som er" og vi kan ikke og giver ikke garanti for at Sitet vil imødekomme dine krav.
  • I det omfang det ikke er forbudt ved lov, accepterer vi ikke ansvar for:
  • Tab der ikke kan forudses (tab er forudseelige hvis de sker som en åbenlys konsekvens af vores brud eller hvis det var under overvejelse af dig eller os på det tidspunkt du og vi indgik vores kontrakt); og
  • tab der sker som vi ikke er skyld i eller i uoverensstemmelse med disse Vilkår.
  • Intet i disse Vilkår har til hensigt at ændre dine juridiske rettigheder hvis du er forbruger, ej heller har den til intention om at ekskludere eller begrænse vores ansvar over for dig i tilfælde af svindel, svigagtig misrepræsentation, for dødsfald eller personlig skade som resultat af vores forsømmelighed eller for noget andet ansvar der ikke kan begrænses eller udelukkes som et udslag af anvendt lov.
  • Forskellige begrænsninger og udelukkelser af ansvar vil gælde ved ansvar der opstår som følge af leveringen af produkter til dig, hvilket vil være nedfældet i vores Salgsvilkår

  Hele Aftalen

  • Disse Vilkår har til hensigt at indeholde din hele aftale med us relaterende til din brug og adgang af Sitet. De erstatter alle tidligere aftaler og overenskomster med dig relaterende til Sitet.

  Virusser

  • Vi garanterer ikke at vores websted vil være sikkert eller fri for bugs eller virusser.
  • Du er ansvarlig over for opsætningen af din informationsteknologi, computerprogrammer og platform du bruger til at opnå adgang til vores side. Du bør bruge din egen antivirussoftware.
  • Du må ikke misbruge vores hjemmeside ved bevidst at introducere virusser, trojanere, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores hjemmeside, den server, som vores hjemmeside er gemt på, eller en server, computer eller database, der er tilsluttet vores hjemmeside. Du må ikke angribe vores hjemmeside via et angreb på afslag på tjeneste eller et distribueret angreb på afslag på tjeneste.

  Websider vi linker til

  • Vores websted indeholder links til andre websteder og indhold genereret af tredjeparter, disse links er udelukkende leveret for din informations skyld. Sådanne links skal ikke opfattes som en godkendelse af os af de websteder eller den information du må få i hænde fra dem.
  • Vi har ingen kontrol over indholdet på disse steder eller deres resourcer.

  Regler Angående Links Til Vores Side

  • Du må linke til vores hjemmeside, forudsat at du gør på en måde der er fair og lovlig og ikke skader eller udnytter vores omdømme.
  • Du må ikke etablere et link på en sådan måde at du antyder nogen form for associering, godkendelse eller anbefaling fra vores side, når denne er ikke-eksisterende.
  • Du må ikke etablere et link til vores side på noget websted der ikke er ejet af dig.
  • Vores side må ikke blive framed på noget andet websted, link må heller ikke henvise til andre dele af vores side end til hovedsiden.
  • Vi reserverer os retten til at fjerne linktilladelse uden varsel.
  • Hvis du ønsker at linke til eller gøre brug af indhold på vores startside ud over det ovenfor anførte, bedes du kontakte ir_web@pens.com.

  Generel

  • Hvis nogen bestemmelse i disse Vilkår (herunder nogen bestemmelse hvor vi ekskluderer eller begrænser vores ansvar over for dig) bliver fundet ugyldig, ulovlig eller uhåndhævelig, vil gyldigheden, lovligheden eller håndhæveligheden af de andre bestemmelser i disse Vilkår og de resterende relevante bestemmelser ikke blive påvirket.
  • Vi er pålagt i henhold til loven, at informere dig at køb kan blive afsluttet på dit hjemlands hovedsprog eller på engelsk hvis aftalt.

  Intellektuel Ejendom

  • Ved at anvende denne hjemmeside, anerkender du at hjemmesiden indeholder information, data, software, fotografier, grafer, videoer, skrifttyper, grafik og andet materiale (kollektivt kendt som \""Vores Indhold\"") der er beskyttet af copyright, varemærker, branchehemmeligheder eller andre proprietære rettigheder og at disse rettigheder er gyldige og beskyttet i alle formater, medier og teknologier der existerer nu og er herefter udviklet.
  • National Pen og dets relaterede mærker er varemærker og servicemærker af National Pen Co. LLC. Alle rettigheder er reserveret. Alle andre varemærker, servicemærker, produktnavne, firmanavne og logoer optrædende på National Pen er deres respektive ejeres ejendom.
  • Når du bestiller en ordre med en personlig indgravering eller logo eller andet personligt tryk (\""Dit Indhold\"") som du videregiver til National Pen, giver du automatisk os og vores samarbejdspartnere en royalty-fri, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, evig, fuldt underlicensgivende og uigenkaldelig ret til at bruge, distribuere, reproducere (herunder tryk på varer du bestiller fra os), modificere, tilpasse, offentligt fremvise, oversætte Dit Indhold og skabe afledte værker fra Dit Indhold i hvilketsomhelst medie, så vel som retten til at bruge dit navn i forbindelse med Dit Indhold, hvis vi vælger det. Du giver også tilladelse til at National Pen må vise dig Dit Indhold i offline eller online markedsføring eller tilsvarende materialer.
  • Du må videregive Dit Indhold via vores hjemmeside. Hermed viser og garanterer du at når du afleverer Dit Indhold til os, har du alle rettigheder, titler og interesser til Dit Indhold og du har ret til at give os den licens beskrevet i disse vilkår og bruge Dit Indhold til alle formål beskrevet i disse vilkår, herunder men ikke begrænset til, tryk af Dit Indhold på produkter du bestiller. Du viser og garanterer at din provision til os af Dit Indhold og din brug af Dit Indhold er beskrevet i disse Vilkår og ikke er i strid med de intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder men ikke begrænset til, copyrights, varemærker eller patenter, for nogen tredjepart. Endvidere viser og garanterer du at Dit Indhold ikke er i strid med eller bryder nogen tredjeparts privatliv, ikke er illegal, obskøn, truende, misbrugende, bagvaskende, svigatig, misledende, fordomsfuld eller på anden vis skadelig for tredjepart. Du må ikke udgive dig for andre mens du bruger vores websted eller afgiver en bestilling.
  • Du er hermed enig i at friholde, forsvare og holde National Pen, dets moder- og datterselskaber og samarbejdspartnere og hver af foregåendes direktører, officerer, ansatte, agenters kontraktråd, efterfølgere og holde dem skadesfri fra og imod enhver og alle tredjeparts krav, forlangender, sagsanlæg, tab, ansvarskrav, domme, udgifter (herunder uden begrænsninger udgifter til sagsanlæg, retssager og rimelige advokatomkostninger) og retslige tiltag af enhver art (samlet beskrevet som "Krav") hævdet af eller opstået til fordel for nogen person eller enhed for eller som et resultat af krænkelse eller påstået krænkelse af hvilketsomhelst patent, copyright eller varemærke eller misanvendelse eller misbrug af handelshemmeligheder eller anden fortrolig information, baseret på eller relateret til Dit Indhold eller din bestilling af varer eller tjenesteydelser fra National Pen. I forbindelse hermed skal du for egen omkostning, umiddelbart undertage at erhverve for Kunden retten til at fortsætte brugen af Dit Indhold. Uden at begrænse det foregående, skal du være ansvarlig for alle skader, advokatgebyrer, retsudgifter eller andre udgifter eller påståede udgifter forårsaget af Dit Indhold.

  Lov

  • Hvis du er forbruger, bemærk venligst at disse Vilkår er underlagt irsk lov. Dette betyder at en kontrakt for køb af produkter gennem vores Site og alle tvister eller krav der måtte opstå i forbindelse hermed, vil være underlagt irsk lov. Du og vi er begge enige om at det er retten i Irland der vil have ikke-eksklusiv myndighed. Untagelsesvis, hvis du er fastboende i Frankrig kan du også anlægge sag i Frankrig.
  • Hvis du er en virksomhed, en kontrakt og hvilkensomhelst tvist eller krav der opstår som følge heraf eller i forbindelse med den eller dens indhold eller oprettelse (herunder ikke-kontraktuelle tvister og krav) skal være styret af og udlagt i overensstemmelse med irsk lov.
  • Hvis du er en virksomhed, er vi begge uigenkaldeligt enige om at retten i Irland skal have eksklusiv myndighed til at bilægge alle tvister eller krav der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med en kontrakt eller dens indhold eller oprettelse (herunder ikke-kontraktlige tvister og krav).

  FLERE BESPARELSER

  Brug mindre takket være vores lavprisgaranti. Hvis du finder varen til en lavere pris, matcher vi den. 

  MERE FLEKSIBILITET

  Med vores mulighed Køb nu, betal senere, kan du få det, du har brug for, lige når du har brug for det. 

  MERE TILLID

  Vores Vi lover perfekt tryk betyder, at din bestilling produceres nøjagtigt, som du har godkendt den, ellers laver vi den om.