Affiliate Privacy

National Pen Limited en haar gelieerde ondernemingen en gegevensverwerkers streven er altijd naar te garanderen dat de juiste normen voor gegevensbescherming worden nageleefd.

Volgens de gegevensbeschermingsnorm van de Europese Unie kan National Pen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan haar gelieerde ondernemingen in de VS, Mexico en India en aan haar verwerkers in Marokko, Tunesië. Overdrachten naar landen buiten de Europese Economische Ruimte worden beschermd door het gebruik van standaard bepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie.